З усіх питань телефонуйте:

Договір застави рухомого майна

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається закласти майно в якості забезпечення виконання іншого зобов'язання (передати гроші, поставити товар тощо), а також тим, хто має намір взяти таку заставу.
 • У заставу може передаватися будь-яке майно, що не обмежене у цивільному обороті.
 • Договір застави може бути зареєстрований в установленому порядку.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір застави – це угода, яка надає можливість особі, права якої порушили (не сплатили кошти, не передали у власність річ), розпорядитися майном, що належить порушнику.
Предметм застави - речі, які можна вільно переміщувати у просторі (за винятком морських і повітряних суден, космічних об’єктів).
 
Приклад
Громадянин «А» позичив своєму знайомому «Б» 15 000 гривень для проведення ремонту в квартирі. Для цього вони склали відповідний договір позики.
Але «А» не був упевнений, що «Б» зможе вчасно повернути борг. Тому вони домовилися, що якщо «Б» вчасно не поверне борг, він повинен віддати «А» у власність свій новий домашній кінотеатр. Для оформлення цієї угоди сторони уклали договір застави. Якщо «Б» вчасно не віддасть гроші, «А» забере собі його домашній кінотеатр або реалізує його третім особам.
 
Сторони
Укласти цей договір можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці та юридичні особи.
Особа, яка приймає майно в заставу (кредитор), називається Заставодержателем, а та, що передає, – Заставодавцем.
Заставодавцем може бути боржник за основним зобов’язанням або майновий поручитель (особа, яка передає в заставу власне майно в інтересах боржника).
У будь-якому разі передати майно може лише його власник, а інші особи - тільки за його за офіційним дозволом (наприклад, довіреність або договір доручення).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов’язково визначити в договорі:
 • суть, розмір і строк виконання основного зобов'язання (договору, виконання якого забезпечується заставою);
 • опис предмета застави;
 • інші умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди.

Форма договору
Договір застави повинен бути укладений у письмовій формі.
Якщо у заставу передається транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, договір також треба нотаріально посвідчити.
Нотаріальне посвідчення договору застави відбувається і в тому разі, коли це є обов'язковим у силу законодавства, або на цьому наполягає одна зі сторін.
Також за за бажанням сторін заставу можна зареєструвати в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Зазначена реєстрація надає Заставодержателю пріоритет над іншими обтяженнями (заставами), що не були зареєстровані чи були зареєстровані пізніше.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором застави рухомого майна, регулюються такими нормативно-правовими актами:
 • Цивільний кодекс України - § 6 Глави 49 Розділу І Книги V (ст. ст. 572 – 593);
 • Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р.;
 • Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18.11.2003 р.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним із моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. «Істотні умови договору»).
Але є виняток:  договір застави транспортних засобів є укладеним лише з моменту нотаріального посвідчення.

Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір (проста письмова чи нотаріальна – див. «Форма договору»).
Договір застави автоматично припиняє дію в таких випадках:
 • якщо припиняється основне зобов'язання;
 • у разі загибелі заставленого майна;
 • у разі придбання Заставодержателем права власності на заставлене майно;
 • у разі примусового продажу заставленого майна.
Контакти Чат Допомога