З усіх питань телефонуйте:

Договір застави майнових прав (щодо рухомого майна)

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається закласти майнові права або прийняти їх у заставу.
 • За даним договором заставодержатель при невиконанні зобов'язань заставодавцем стає володарем заставленого майнового права.
 • У заставу за цим договором не можуть передаватися права, що стосуються нерухомості і цінних паперів.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір застави майнових прав – це угода, яка надає можливість особі, права якої порушили (не сплатили кошти, не передали у власність річ), розпорядитися майновими правами, що належать порушнику.
Предметом застави можуть бути майнові права, які вже є у боржника або будуть отримані ним у майбутньому.
За цим договором можна закласти права, що стосуються нерухомості або ґрунтуються на цінних паперах (право на дивіденди з акцій, право на оплату векселя тощо).
 
Приклад
Фірма «А» бере кредит в Банку. Банк вимагає у фірми "А" в заставу майно.
У фірми "А" немає в наявності необхідного майна, але вона повинна отримати через п'ять місяців партію верстатів згідно з договором поставки, який укладено з виробником верстатів.
Тому фірма "А" домовляється з Банком передати в заставу не верстати, яких поки немає, а право вимоги за договором поставки верстатів. Як тільки фірма "А" фактично отримає верстати, вони автоматично стануть предметом застави.
 
Сторони
Укласти цей договір можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці та юридичні особи.
Особа, яка приймає майно в заставу (кредитор), називається Заставодержателем, а та, що передає, – Заставодавцем.
Заставодавцем може бути боржник за основним зобов’язанням або майновий поручитель (особа, яка передає в заставу власне майно в інтересах боржника).
У будь-якому разі передати майно може лише його власник, а інші особи - тільки за його за офіційним дозволом (наприклад, довіреність або договір доручення).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов’язково визначити в договорі:
 • суть, розмір і строк виконання основного зобов'язання (договору, виконання якого забезпечується заставою);
 • опис предмета застави;
 • особу, яка є боржником по відношенню до Заставодавця;
 • інші умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін повинно бути досягнуто згоди.
 
Форма договору
Договір повинен бути укладений у письмовій формі.
За бажанням сторін договір може бути посвідченим нотаріально, а застава майнових прав - зареєстрована в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Зазначена реєстрація надає Заставодержателю пріоритет над іншими обтяженнями (заставами), що не були зареєстровані чи були зареєстровані пізніше.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором застави рухомого майна, регулюються такими нормативно-правовими актами:
 • Цивільний кодекс України - §6 Глави 49 Розділу І Книги V (ст. ст. 572 – 593);
 • Розділ V Закону України «Про заставу» від 02.10.1992 р. (ст. ст. 49 – 52).

Укладення договору
Договір вважається укладеним із моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови договору (див. «Істотні умови договору»), а якщо сторони домовились про нотаріальне посвідчення - із моменту такого посвідчення.
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір (проста письмова чи нотаріальна – див. «Форма договору»).
Договір застави автоматично припиняє дію в такому разі:
 • якщо припиняється основне зобов'язання;
 • у разі загибелі заставленого майна;
 • у разі придбання Заставодержателем права власності на заставлене майно;
 • у разі примусового продажу заставленого майна.
Контакти Чат Допомога