З усіх питань телефонуйте:

Договір застави товарів в обороті

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається закласти (прийняти в заставу) товар, що знаходиться в обороті.
 • Товар, що передається в заставу, може бути реалізований тільки за згодою заставодержателя.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір застави - це угода, яка надає можливість особі, права якої порушили (не сплатили кошти, не передали у власність річ), розпорядитися товаром, який належить порушнику і був переданий в заставу.
Предметом застави може бути сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби, готова продукція тощо.
При цьому товари, реалізовані власником, перестають бути предметом застави, а нові, набуті ним товари, стають предметом застави з моменту виникнення на них права власності.
 
Приклад
Фірма «А» бере кредит в Банку. Банк вимагає у фірми "А" в заставу майно.
У фірми "А" немає в наявності нерухомості, але на складі фірми завжди є готова продукція, кількість і вартість якої відповідає вимогам Банку щодо застави. Така готова продукція постійно відпускається покупцям, а на склад надходить нова.
Якщо фірма «А» вчасно не погасить кредит, Банк погасить борг за рахунок продукції, яку виробила фірма "А".
 
Сторони
Укласти цей договір можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці та юридичні особи.
Особа, яка приймає товар в заставу (кредитор), називається Заставодержателем, а та, що передає, – Заставодавцем.
Заставодавцем може бути боржник за основним зобов’язанням або майновий поручитель (особа, яка передає в заставу власний товар в інтересах боржника).
У будь-якому разі передати товар може лише його власник, а інші особи - тільки за його за офіційним дозволом (наприклад, довіреність або договір доручення).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов’язково визначити в договорі:
 • суть, розмір і строк виконання основного зобов'язання (договору, виконання якого забезпечується заставою);
 • опис предмета договору, його місцезнаходження у володінні Заставодавця, розташування в певному цеху, на складі (або індивідуалізувати товар іншим способом);
 • інші умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди.
 
Форма договору
Договір застави повинен бути укладений у письмовій формі, а за бажанням сторін - посвідчений нотаріально.
Також сторони можуть зареєструвати заставу в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Зазначена реєстрація надає Заставодержателю пріоритет над іншими обтяженнями (заставами), що не були зареєстровані чи були зареєстровані пізніше.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором застави рухомого майна, регулюються такими нормативно-правовими актами:
 • Цивільний кодекс України -  § 6 Глави 49 Розділу І Книги V ЦК України (ст. ст. 572 – 593);
 • Розділ ІІІ Закону України «Про заставу» від 02.10.1992 р. (ст. ст. 40 - 43);
 • Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18.11.2003 р.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним із моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. «Істотні умови договору»), а якщо сторони побажали посвідчити договір нотаріально - з моменту такого посвідчення.
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір (проста письмова чи нотаріальна – див. «Форма договору»).
Договір застави автоматично припиняє дію в такому разі:
 •  якщо припиняється основне зобов'язання;
 • у разі загибелі заставленого майна;
 • у разі придбання Заставодержателем права власності на заставлене майно;
 • у разі примусового продажу заставленого майна.
Контакти Чат Допомога