З усіх питань телефонуйте:

Договір застави транспортного засобу

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається заставити (прийняти в заставу) транспортний засіб (автомобіль, мотоцикл, причіп тощо).
 • Переданий в заставу транспортний засіб може бути реалізований тільки за згодою заставодержателя.
 • Договір застави потрібно нотаріально посвідчити.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір застави – це угода, яка надає можливість особі, права якої порушили (не сплатили кошти, не передали у власність річ), розпорядитися транспортним засобом, який належить порушнику і був переданий в заставу.
Предмет застави - легкові, вантажні транспортні засоби, автобуси, мотоцикли, причепи, напівпричепи.
 
Приклад
Громадянин «А» позичив своєму знайомому «Б» 40 000 гривень для купівлі автомобіля. Для цього вони склали відповідний договір.
Але «А» не був упевнений, що «Б» зможе вчасно повернути борг. Тому вони домовилися, що якщо «Б» вчасно не поверне борг, він повинен віддати «А» у власність свій куплений автомобіль. Для оформлення цієї угоди сторони уклали договір застави. Якщо «Б» вчасно не віддасть гроші, «А» забере собі його автомобіль або реалізує його третім особам.
 
Сторони
Укласти цей договір можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці та юридичні особи.
Особа, яка приймає майно в заставу (кредитор), називається Заставодержателем, а та, що передає, – Заставодавцем.
Заставодавцем може бути боржник за основним зобов’язанням або майновий поручитель (особа, яка передає в заставу власне майно в інтересах боржника).
У будь-якому разі передати майно може лише його власник, а інші особи - тільки за його за офіційним дозволом (наприклад, довіреність або договір доручення).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов’язково визначити в договорі:
 • суть, розмір і строк виконання основного зобов'язання (договору, виконання якого забезпечується заставою);
 • опис предмета застави;
 • інші умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди.
 
Форма договору
Договір застави повинен бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений. 
Також сторони за бажанням можуть зареєструвати заставу транспортного засобу в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Зазначена реєстрація надає Заставодержателю пріоритет над іншими обтяженнями (заставами), що не були зареєстровані чи були зареєстровані пізніше.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором, регулюються нормативно-правовими актами, що регулюють відносини застави рухомого майна в цілому:
 • Цивільний кодекс України - § 6 Глави 49 Розділу І Книги V (ст. ст. 572 – 593);
 • Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р.;
 • Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18.11.2003 р.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним після погодження сторонами всіх істотних умов (див. «Істотні умови договору») із моменту його нотаріального посвідчення.
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір (у нотаріальній – див. «Форма договору»).
Договір застави автоматично припиняє дію в таких випадках:
 • якщо припиняється основне зобов'язання;
 • загибель заставленого майна;
 • придбання Заставодержателем права власності на заставлене майно;
 • примусовий продаж заставленого майна.
Контакти Чат Допомога