З усіх питань телефонуйте:

Договір поруки

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається поручитися за виконання зобов'язань третьої особи перед його кредитором.
  • Порукою може виконуватися зобов'язання як у повному обсязі, так і частково.
  • Одне зобов'язання може забезпечуватися кількома поручителями.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Це угода, в якій одна особа бере на себе відповідальність за виконання боржником свого зобов’язання перед кредитором. 
Договір поруки є одним із видів забезпечення виконання зобов'язань, тому предметом такого договору виступає свого роду гарантія особи, яка поручилась за невиконання боржником свого зобов’язання перед кредитором.
 
Сторони договору
Сторонами договору можуть бути юридичні особи, фізичні особи - підприємці, фізичні особи. 
Поручителем іменується сторона договору, яка поручилась за виконання Боржником певного зобов’язання.
Кредитором іменується сторона договору,яка має право вимагати від Поручителя виконання зобов’язання, яке не виконав Боржник.
Боржником іменується особа, яка зобов’язується виконати зобов’язання на користь Кредитора.
 
Даний договір укладається між Кредитором та Поручителем. Боржник не є стороною цього договору поруки, але згадується у ньому. Його згода на укладення такого договору не потрібна. 
 
Істотні умови договору (які обов’язково мають бути прописані)
У договорі необхідно вказати, за яке саме зобов’язання Боржника відповідає Поручитель.
Якщо сторонами договору є виключно юридичні особи та/або фізичні особи – підприємці, необхідно вказати строк договору.
 
Форма договору
Договір укладається в простій письмовій формі. За бажанням сторін договір може бути посвідчений нотаріально.
 
Норми права
Відносини за цим договором регулюються Цивільним кодексом України, а якщо сторонами договору є виключно юридичні особи та/або фізичні особи – підприємці, також і Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним (вступає в силу) з моменту його підписання. Якщо сторони побажали нотаріально посвідчити договір, він вважається укладеним (вступає в силу) з моменту його нотаріального посвідчення.
 
Зміна договору і його розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін, тобто шляхом укладення додаткової угоди в тій самій формі, що й сам договір.
 
Договір припиняється:
  • з припиненням забезпеченого ним зобов'язанням;
  • у разі зміни зобов'язання без згоди Поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності;
  • якщо після настання строку виконання зобов'язання Кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване Боржником або Поручителем;
  • у разі переведення боргу на іншу особу, якщо Поручитель не поручився за нового боржника; 
  • після закінчення строку договору;
  • коли строк договору не встановлено, договір припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до Поручителя;
  • якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, договір припиняється, якщо кредитор не пред'явить позов до Поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.
Контакти Чат Допомога