З усіх питань телефонуйте:

Договір купівлі-продажу будівлі

Всі договори

Кому підійде договір:

Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір купівлі-продажу нерухомого майна – це угода, за якою одна сторона передає або зобов'язується передати нерухоме майно у власність другій стороні за певну грошову суму.
Предметом договору купівлі-продажу у цьому випадку є будівля.
 
Сторони
Укласти договір купівлі-продажу будівлі майна можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особи, які здійснюють продаж та купівлю будівлі, називаються відповідно — Продавець і Покупець.
Продавцем може виступати лише власник будівлі, інша особа може це зробити лише за його нотаріально посвідченим дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, комісії).
Слід пам'ятати, що купівля-продаж за своєю правовою природою є правочином щодо розпорядження майном. У випадку якщо будівля - це спільна власність кількох осіб, для її продажу необхідно отримати згоду всіх співвласників. Наприклад, один з подружжя повинен отримати згоду іншого (чоловіка або дружини) на відчуження (продаж) будівлі, що належить їм обом.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов'язково чітко визначити нерухоме майно в договорі. Тобто договір купівлі-продажу повинен містити ідентифікуючу інформацію про будівлю: адресу знаходження, кількість поверхів, кімнат, площу тощо.
Також бажаним є визначення ціни, за якою продається будівля. В протилежному випадку її доведеться визначати, виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічну нерухомість на момент укладення договору.
 
У випадку коли договір купівлі-продажу нерухомого майна укладається між суб'єктами господарювання (фізичними особами - підприємцями та/або юридичними особами), в договорі обов'язково повинні бути вказані ціна та строк договору.
За домовленістю між сторонами будівля може передаватися Продавцем Покупцеві як під час укладення договору купівлі-продажу, так і в майбутньому із визначенням конкретного строку або вказівкою календарної дати.
 
Форма договору
Договір купівлі-продажу нерухомого майна оформлюється у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором купівлі-продажу нерухомого майна, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо сторонами договору є юридичні особи або фізичні особи - підприємці – Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним після його підписання і ноатріального посвідчення, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”). Право власності нового власника необхідно зареєструвати у нотаріуса або в Державній реєстраційній службі.
 
Зміна та розірвання
Зміна договору купівлі-продажу нерухомого майна або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена письмово, засвідчена та зареєстрована у нотаріуса.
Контакти Допомога