З усіх питань телефонуйте:

Договір позики з нерезидентом

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде нерезидентам (іноземним компаніям або громадянам), які збираються дати в борг гроші, а також усім, хто збирається взяти в борг гроші у нерезидентів.
  • Договір потрібно зареєструвати в Національному банку України.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
За договором позики з нерезидентом одна сторона (іноземна компанія чи іноземець) передає у власність другій (українській) стороні гроші. Друга сторона зобов'язується через певний час повернути таку ж суму грошей.
Предметом договору можуть бути грошові кошти в іноземній валюті. 
 
Сторони
Надавати позику можуть нерезиденти - іноземна компанія або іноземний громадянин, які не є в Україні платниками податків. Отримувати позику можуть як фізичні особи, так і фізичні особи - підприємці, юридичні особи, що зареєстровані в Україні як платники податків.
Особа, яка передає гроші, називається Позикодавець, а та, що отримує – Позичальник.
Позикодавцем може виступити тільки власник коштів, а інші особи можуть це зробити лише з його офіційного дозволу (наприклад, довіреність, договір доручення).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі інформацію про суму, валюту позики та строк, на який видається позика. Також треба зазначити, чи сплачуються проценти за користування коштами (в якому розмірі та порядку).
 
Важливим моментом є те, що законодавство обмежує максимальний розмір процентів за такими договорами.
Розмір виплат за користування позикою, включаючи проценти, комісії, неустойки та інші платежі, у тому числі санкції за неналежне виконання умов договору (на дату надходження до НБУ документів для реєстрації договору), не повинен перевищувати розмір виплат за цим кредитом, розрахований виходячи з установленої Національним банком максимальної процентної ставки за договорами, що діє на дату надходження до НБУ пакету документів. 
 
На сьогодні, згідно з постановою Правління НБУ від 03.08.2004  № 363 «Про встановлення процентних ставок за зовнішніми запозиченнями резидентів», для валют 1-ої групи класифікатора (в т.ч. англійські фунти, долари США, євро) для фіксованої процентної ставки встановлено:
  • зі строками запозичень до 1 року - не вище 9,8% річних;
  • зі строками запозичень від 1 до 3 років - не вище 10% річних;
  • зі строками запозичень понад 3 роки - не вище 11% річних.
 
Форма договору
Договір позики з нерезидентом укладається обов’язково у письмовій формі.
При цьому договір до фактичного отримання коштів підлягає обов’язковій реєстрації в Національному Банку України за місцезнаходженням Позичальника. Реєстрація здійснюється через банк, що обслуговує рахунок Позичальника.
Реєстрація здійснюється в згідно з постановою Правління НБУ від 17 червня 2004 року № 270 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 р. за № 885/9484 «Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам»).
 
Даний документ містить також форму документу «Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком». Форму заповнює Позичальник та подає для реєстрації в НБУ до обслуговуючого банку.
 
Норми права
Так як даний договір є зовнішньоекономічним, відносини сторін можуть регулюватися як правом України, так і правом країни, де знаходиться Позикодавець.
Якщо сторони в договорі обрали право України, то відносини між ними регулюються Цивільним кодексом України (а якщо з української сторони договір укладає підприємець або юридична особа - також Господарським кодексом України) – також Господарським кодексом України), Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Законом України «Про міжнародне приватне право».
 
В будь-якому випадку процес реєстрації договору в НБУ регулюється наступними нормативно-правовими актами:  
  • Указом Президента України «Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства» від  27 червня 1999 року № 734/99,
  • постановою Правління НБУ від 17 червня 2004 року № 270 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 р. за № 885/9484 «Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам»),
  • постановою Правління НБУ від 03.08.2004 № 363 «Про встановлення процентних ставок за зовнішніми запозиченнями резидентів».
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані  всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”). Проте здійснювати свої права та обов’язки фактично сторони можуть лише після реєстрації договору в НБУ.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання відбувається за допомогою укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й договір позики (письмовій - див. “Форма договору”). 
Додаткова угода, що передбачає зміни чи/та доповнення, які стосуються сторін зареєстрованого договору, суми, валюти, строку кредиту, розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених цим договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання договору, що впливають на розмір виплат за користування позикою, потребують реєстрації в НБУ в порядку, установленому для реєстрації договору.
 

 
*Слід мати на увазі, що на практиці достатньо складно зареєструвати договір з першої спроби. Тому слід бути готовим до того, що окремий регіональний підрозділ НБУ може запропонувати внести певні правки до тексту договору. У зв’язку з цим рекомендуємо визначати умову про момент надання позики з максимальним запасом (щоб була можливість двічі подати на реєстрацію договір, не вносячи змін щодо дати надання позики), а не впритул (11 робочих днів).
 
Також особливо уважно треба заповнити реквізити сторін в договорі та повідомленні. У повідомленні не рекомендуємо залишати пусті графи або ставити прочерки. У графах, що стосуються положень, які не містяться в договорі, рекомендуємо писати «не передбачено».
 
Документи, які складені іноземною мовою, подаються резидентом-позичальником разом з їх перекладом на українську мову, засвідченим підписом перекладача (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом. Не потребують перекладу документи, складені російською мовою, або текст яких викладено одночасно іноземною та українською/російською мовами.
Контакти Допомога