Договір купівлі-продажу гаража (рухомого)

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається продати або купити переносний (не капітальний) гараж.
  • За договором гараж передається за плату.
  • Для купівлі-продажу капітального гаража (нерухоме майно) використовуйте договір купівлі-продажу гаража.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір купівлі-продажу рухомого гаража – це угода, за якою одна сторона передає або зобов'язується передати рухомий гараж у власність другій стороні за певну грошову сумму. 
Предметом договору купівлі-продажу рухомого гаража є споруда, яку можна переносити без втрати її цінності. Як правило, рухомі гаражі складаються з цільнометалевого каркаса і покриті металевими листами. Такі гаражі можна переносити з одного місця в інше за допомогою спеціального обладнання і транспорту.
 
Сторони
Укласти договір можуть фізичні особи, фізичні особи — підприємці, юридичні особи.
Особи, які здійснюють продаж і купівлю рухомого гаража, зазначаються в тексті як Продавець і Покупець.
Продавцем може виступати лише власник гаража, інші особи може це зробити лише за його офіційним дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, комісії).
Слід пам'ятати, що купівля-продаж є угодою з розпорядження майном.У разі якщо рухомий гараж - це спільна власність кількох осіб, для його продажу необхідно отримати згоду всіх співвласників. Наприклад, один з подружжя повинен отримати згоду іншого (чоловіка або дружини) на відчуження (продаж) гаража, що належить їм обом.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Договір купівлі-продажу повинен містити ідентифікаційну інформацію про гараж (предмет договору).
Також бажаним є визначення ціни, за якою продається гараж. В іншому випадку її доведеться визначати, виходячи зі звичайних цін, що склалися на момент укладення договору.
 
У разі якщо договір купівлі-продажу укладається між суб'єктами господарювання (фізичними особами - підприємцями та/або юридичними особами), в договорі повинні бути обов'язково визначені умови про предмет, ціна і строк договору. 
За домовленістю між сторонами гараж може передаватися Продавцем Покупцеві як при укладенні договору купівлі-продажу, так і в майбутньому з визначенням конкретних строків або календарних дат.
 
Форма договору
Договір купівлі-продажу гаража оформлюється у письмовій формі. За бажанням однієї зі сторін договір може бути посвідчений нотаріально. 
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором купівлі-продажу, регулюються розділом 1 глави 54 Цивільного кодексу України, а якщо сторонами договору є юридичні особи або фізичні особи - підприємці - Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним (набирає чинності) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”).
Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, то він вважається укладеним (набрає чинності) з моменту такого посвідчення. 
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в що і сам договір купівлі-продажу (письмова або з нотаріальним посвідченням - див. "Форма договору"). Законом або договором також можуть бути встановлені випадки, за яких одна із сторін може розірвати або відмовитися від договору в односторонньому порядку, наприклад:
  • непередання Продавцем рухомого гаража Покупцю;
  • передання гаража, який не відповідає умовам договору купівлі-продажу.
Контакти Допомога