Про сервіс - Публічна оферта

Товариство з обмеженою відповідальністю «Селл-Софт», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, публічно пропонує необмеженому колу осіб можливість отримання послуг з автоматичного формування договорів та інших документів, для чого публікує даний Договір про наступне:
 
Договір приєднання (публічна оферта)
про надання послуг з автоматичного формування документів
 
ПРОЧИТАЙТЕ УМОВИ ЦЬОГО ДОГОВОРУ УВАЖНО!
 
Цей Договір поширюється на послуги, що надаються ТОВ «Селл-Софт».
Цей Договір є юридично обов’язковим договором, що укладається між Вами (далі – Клієнт) і ТОВ «Селл-Софт» (далі — Виконавець). Договір укладається щодо надання Виконавцем Клієнту послуг з автоматичного формування договорів та інших документів онлайн (далі – Послуги). 
Цей договір визначає умови використання веб-сайту http://smartdoc.ua/.
Цей Договір є договором приєднання і вважається укладеним з моменту, коли Ви приймете його умови. Прийняттям умов (укладенням Договору) вважається здійснення Клієнтом реєстрації на веб-сайті http://smartdoc.ua/, оплати за Послуги, незалежно від розміру та способу оплати, або скачування будь-яких файлів з ​​веб-сайту http://smartdoc.ua/. Договір діє безстроково.
Ви підтверджуєте свою згоду з тим, що цей Договір має таку ж юридичну силу, як і будь-який інший письмовий договір, підписаний Вами.
В разі якщо між Клієнтом та Виконавцем є укладений договір про надання Послуг у письмовій формі, то такий договір є пріоритетним по відношенню до даного.
У разі якщо Ви не згодні з умовами цього Договору, не здійснюйте попередню чи будь-яку іншу оплату за Послуги.
Цей Договір (оферта) публічно оголошений необмеженому колу осіб шляхом його розміщення (публікації) на веб-сайті Виконавця: http://smartdoc.ua/ (далі - веб-сайт) і постійно доступний для ознайомлення.
 
1. Предмет Договору
 
1.1 Виконавець надає послуги  з формування договорів та інших документів онлайн.
1.2 Клієнт оплачує Послуги, а Виконавець зобов’язується надати Клієнту платні Послуги шляхом надання Клієнту доступу до договорів та інших документів, які формуються згідно з відповідями Клієнта (далі – Документи, а в однині – Документ). 
1.3 Клієнт самостійно обирає необхідний йому Документ, а також дає відповіді на питання, необхідні для формування Документа  на веб-сайті. 
1.4 Клієнт надає Виконавцю згоду на обробку його персональних даних, які він надає в процесі використання сайту Виконавця.
 
2. Ціна Послуг. Оплата
 
2.1 Ціна Послуг залежить від Документа, який формується або публікується, і вказана на відповідних сторінках веб-сайту. 
2.2 Виконавець може односторонньо змінювати ціну Послуг на власний розсуд шляхом публікації нової ціни на веб-сайті.
2.3 Послуги надаються Виконавцем на умовах повної попередньої оплати.
2.4 Оплата Послуг здійснюється у безготівковій формі будь-яким зі способів, запропонованих на веб-сайті. Деякі способи оплати Послуг можуть передбачати комісію чи плату за послуги еквайєра, агрегатора платежів, банку тощо. 
2.5. При оплаті рахунка від імені юрособи ми не надаємо звітні документи. Наша облікова політика не передбачає закриття актами маленьких сум, і вартість послуги не включає адміністрування таких питань як акти тощо.
 
3. Порядок надання Послуг
 
3.1 Виконавець зобов’язаний надати Клієнту доступ до сформованого Документа не пізніше ніж через годину після отримання підтвердження про повну оплату Клієнтом ціни Послуги від особи, що здійснює прийом платежів.
3.2 В разі здійснення оплати за Послуги шляхом безпосереднього перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця Виконавець зобов’язаний надати Клієнту доступ до сформованого Документа не пізніше ніж через годину після зарахування повної оплати ціни Послуги на поточний рахунок Виконавця.
3.3 Доступ до сформованого Документа надається шляхом направлення посилання на Документ на електронну пошту Клієнта, вказану Клієнтом при виборі способу оплати або при реєстрації на веб-сайті Виконавця http://smartdoc.ua/.
3.4 Доступ до сформованого Документа може бути захищений паролем, який було введено Клієнтом або який було згенеровано автоматично та направлено на електронну пошту Клієнта.
3.5 Послуга вважається наданою належно та повно з моменту надання Клієнту доступу до Документа.
 
4. Обмеження у використанні
 
4.1 Ви маєте право використовувати доступ до документів тільки для власних цілей, не пов'язаних з передачею у тимчасове користування доступу до документів або публікації на будь-яких веб-сторінках у мережі Інтернет або поза нею.
4.2 Вам забороняється:
4.2.1 надавати іншим особам можливість скористатися Вашим доступом до документів;
4.2.2 надавати доступ до сайту http://smartdoc.ua/ або документів через електронні системи інформації, в тому числі через Інтернет таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором;
4.2.3 використовувати доступ до документів або свій обліковий запис на сайті http://smartdoc.ua/ для надання мережевих послуг з метою поширення Документів.
 
5. Інші умови
 
5.1 Клієнт може розірвати цей Договір за власним бажанням. Розірвання Договору Клієнтом не зобов'язує Виконавця відшкодовувати Клієнту сплачені за Послуги кошти, а також будь-які інші витрати.
5.2 Виконавець не відповідає за наслідки введення Клієнтом неправильної електронної пошти та/або обрання неправильних відповідей на питання та/або неправильного вибору Клієнтом Документа для формування.
5.3 Виконавець несе відповідальність лише за прямі спричинені Вам збитки, в межах сум, сплачених Вами за послуги Виконавця.
5.4 Виконавець не несе відповідальність за будь-які інші збитки, в тому числі непрямі, спеціальні, опосередковані або випадкові збитки, а також збитки у зв’язку із втраченою вигодою, пов’язані з використанням веб-сайту. 
5.5 Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

Категорії

Популярні договори

Показати всі договори

Новини

  • Зміни в колективному договорі щодо повідомної реєстрації

    21.09.2019 внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 № 115 «Про...

  • Надання послуг або підряд?

    При виборі договору у деяких наших користувачів виникає питання, що їм більше підійде: договір...

  • Зміни в роботі техпідтримки

    Шановні користувачі! З 19 по 23 червня будуть проводитися профілактичні роботи, в зв'язку з чим...

Договір
Контакти Допомога