Договір про співпрацю (партнерство)

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається закріпити (затвердити) співробітництво у тій чи іншій сфері бізнесу без конкретних зобов'язань один перед одним.
  • Для попереднього закріплення прав і обов'язків за конкретною угодою використовуйте попередній договір купівлі-продажу товару (або інший найбільш відповідний попередній договір).
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір про співпрацю є угодою сторін щодо організації їх майбутніх взаємин взаємовідносин щодо їх майбутніх взаємин у якій-небудь галузі діяльності.
Така угода засвідчує партнерство та встановлює його правила і не є попереднім договором або договором про спільну діяльність у розумінні законодавства.
 
Сторони
Укласти угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особи, які уклали названий договір, зазначаються у тексті такого договору та, як правило, називаються Партнерами.
 
Умови договору (які обов'язково потрібно включити)
До змістовної частини договору про співпрацю мають увійти умови стосовно прав та обов'язків, які сторони мають намір покласти на себе в майбутньому, порядку організації їх взаємовідносин та умов здійснення співпраці. 
Також у договорі про співпрацю необхідно визначити галузь (сферу діяльності), в якій сторони планують співпрацювати.
 
Форма договору
Договір про співпрацю укладається у письмовій формі. 
За бажанням сторін договір про співпрацю може бути посвідчений нотаріально.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором про співпрацю, регулюються Цивільним кодексом України. 
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання сторонами.
Договір набирає чинності з моменту його укладення, а у випадку, коли сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору — з моменту нотаріального посвідчення. 
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін, тобто шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й договір про співпрацю (проста письмова чи нотаріальна — див. “Форма договору”).
Сторони також можуть передбачити в договорі випадки односторонньої відмови від договору або його розірвання.
Контакти Допомога