Трудовий договір фізичної особи з працівником

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде фізичним особам (підприємцям або не підприємцям), які збираються взяти на роботу громадянина.
  • Договір не може погіршувати становище працівника порівняно з чинним законодавством.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет трудового договору
Трудовий договір - це угода між роботодавцем і працівником, у межах якої останній зобов’язується виконувати визначену угодою роботу, підпорядковуючись внутрішньому трудовому розпорядку, обов’язком роботодавця, згідно угоди, вважається виплата працівникові заробітної плати, забезпечення умов, необхідних для виконання роботи та передбачених законодавством України про працю.
Предмет трудового договору - правовідносини між роботодавцем і працівником, зобов'язання та права сторін, які виконуються ними. 
На сайті ви можете подивитися зразок трудового договору і самостійно скласти документ. 

Сторони
Фізична особа або фізична особа - підприємець, яка наймає працівника, за договором іменується Фізична особа.
Фізична особа, яка наймається на роботу, за договором іменується Працівник.
 
Істотні умови договору
Істотними умовами трудового договору є:
  • вид діяльності (робота), яку згідно з договором повинен виконувати Працівник;
  • питання оплати праці;
  • питання випробувального терміну (якщо такий передбачається).
Інші пункти прописуються за бажанням учасників договору.
 
Форма договору
Договір укладається в письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором, регулюються Кодексом законів про працю України, Законами України "Про зайнятість населення", "Про оплату праці", "Про відпустки" та ін.
 
Укладення трудового договору
Трудова угода вважається укладеною з моменту фактичного початку виконання Працівником своїх трудових зобов'язань.
 
Внесення змін і розірвання договору
За згодою сторін здійснюється розірвання договору або його зміна укладанням додаткової угоди. Вона повинна укладатися в тій формі, що й трудовий договір.
Також закон передбачає випадки розірвання трудового договору або односторонньої відмови від нього. Перелік можливих  випадків зазначений у Кодексі законів про працю України.
 
На SmartDoc можна знайти різні види трудового договору для різних ситуацій. 
Контакти Допомога