Трудовий договір між юридичною особою та працівником

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде керівникам, які збираються врегулювати трудові відносини з працівником письмовим договором.
 • Договір не може погіршувати становище працівника порівняно з чинним законодавством.
 • Для укладення трудового договору між фізичною особою та працівником використовуйте трудовий договір фізичної особи з працівником.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття трудового договору
Трудовий договір - це угода між роботодавцем і працівником, у межах якої останній зобов’язується виконувати певну роботу, підпорядковуючись внутрішньому трудовому розпорядку, обов’язком роботодавця, згідно угоди, вважається виплата працівникові заробітної плати, забезпечення умов, необхідних для виконання роботи та передбачених законодавством України про працю та колективним договором (якщо такий був підписаний).
 
Предмет договору
Предметом трудового договору вважаються трудові правовідносини між роботодавцем та працівником, зобов’язання та права сторін, які ними виконуються та реалізуються. 
 
Сторони
Юридична особа, яка наймає працівника, за договором іменується Роботодавцем.
Фізична особа, яка наймається на роботу, за договором іменується Працівник.
 
Обов'язкові (істотні) умови 
Істотними умовами трудового договору є:
 • вид діяльності (робота), яку згідно з договором повинен виконувати Працівник;
 • питання оплати праці;
 • питання випробувального терміну (якщо такий передбачається).
Інші пункти прописуються за бажанням учасників договору.
 
Форма трудового договору
Трудовий договір, як правило, складається письмово. Обов'язковою така форма є у випадках:
 • організованого набору Працівників;
 • укладення договору про роботу в районах з умовами підвищеного ризику для життя і здоров'я, з особливими геологічними та географічними умовами;
 • укладення контракту;
 • бажання Працівника укласти угоду письмово;
 • укладення угоди з неповнолітнім;
 • інших випадках, передбачених законодавством.
 
Норми права
Трудові відносини між Роботодавцем та Працівником регулюються Кодексом законів про працю України, Законами України "Про зайнятість населення", "Про оплату праці", "Про відпустки" та інше.
 
Укладення договору 
Договір вважається укладеним з моменту фактичного початку виконання Працівником своїх трудових обов'язків.
 
Внесення змін і розірвання договору
За згодою сторін можлива зміна договору укладанням додаткової угоди в тій формі, що й сам договір.
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку відмовитися від договору або розірвати трудовий договір. Перелік таких випадків наведений у Кодексі законів про працю України.
Контакти Допомога