Договір про спільну діяльність

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається здійснювати спільну діяльність з іншими суб'єктами і не створювати при цьому юридичну особу.
  • Якщо хоча б одним з учасників спільної діяльності є юридична особа - платник податку на прибуток, договір реєструється в податкових органах.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
За договором про спільну діяльність сторони (учасники) приймають на себе зобов'язання спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові.  
Таким чином, предметом договору є спільні дії, обумовлені наміром сторін досягнути певної мети, що не суперечить законові. Найчастіше такою метою є отримання прибутку.
 
Сторони (Учасники)
Укласти договір про спільну діяльність можуть як фізичні особи, так і фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особи, які беруть участь у спільній діяльності, зазначаються у тексті договору і, як правило, називаються Учасниками. Кількість Учасників такого договору не обмежена.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі мету спільної діяльності сторін. 
З метою попередження можливих непорозумінь слід визначити таке:
  • зобов'язання сторін стосовно здійснення спільної діяльності;
  • порядок ведення спільних справ;
  • порядок розподілу прибутків та покриття можливих збитків. 
 
Форма договору
Відповідно до вимог закону договір про спільну діяльність у будь-якому випадку повинен укладатися у письмовій формі. 
Якщо хоча б одним з учасників спільної діяльності є юридична особа - платник податку на прибуток, то договір підлягає реєстрації в органах державної податкової служби.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором про спільну діяльність, регулюються Цивільним кодексом України. 
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”).
Договір набирає чинності з моменту його укладення.
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір.
Контакти Допомога