Договір міни (бартеру)

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Обмінювати майно можна на інше майно, а також на роботи (послуги).
 • Підійде тим, хто збирається зробити такий обмін.
 • Якщо предметом обміну є нерухомість, то договір потрібно посвідчити у нотаріуса.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір міни (бартер) – це угода, за якою кожна зі сторін зобов'язується передати другій стороні у власність майно в обмін на інше майно.
Міняти можна рухомі або нерухомі речі, в т.ч. цінні папери, але не гроші. За таким договором також можна поміняти майно на роботи чи послуги.
Обмін також може бути здійснено з доплатою.
 
Сторони
Укласти угоду міни можуть як приватні особи (фізичні особи), так і підприємці і організації (фізичні особи - підприємці, юридичні особи), які не є платниками єдиного податку.
Стороною договору міни може виступати лише власник майна, а інші особи можуть зробити це лише за його дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення). 
При здійсненні бартеру кожна із сторін договору міни вважається продавцем того майна, яке вона передає в обмін, і покупцем майна, яке вона одержує взамін.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити в договір)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі ідентифікуючу інформацію про майно, що обмінюється (предмет договору).
Якщо за договором передача майна має статись у майбутньому, то необхідно зазначити строк такої передачі.
Сторони можуть здійснювати обмін з доплатою за річ більшої вартості. В такому випадку обов'язково вказується розмір доплати.
 
Форма договору
Договір міни може бути укладений усно тільки між двома фізичними особами щодо  малоцінних речей (предмети особистого користування та побутового призначення), які передаються одразу. В інших випадках його слід укладати письмово. Крім того:
 • якщо хоча б однією зі сторін договору міни транспортного засобу не є юридична особа, то він підлягає нотаріальному посвідченню;
 • якщо обмінюється нерухоме майно, то договір потрібно посвідчити та зареєструвати у нотаріуса.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором міни (бартеру), регулюються Цивільним кодексом України, а також: 
 • якщо обмінюється земельна ділянка – Земельним кодексом України;
 • якщо обмінюється житло – Житловим кодексом УРСР;
 • якщо сторонами договору є лише юридичні особи або фізичні особи - підприємці – Господарським кодексом України.
Крім того, оподаткування операцій міни (бартеру) здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України. Заборона бартерних угод платниками єдиного податку встановлена п. п. 291.6. Податкового кодексу України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (дивись “Істотні умови договору”).
Договір набирає чинності з моменту його укладення. Але є і винятки:
 • договір міни транспортного засобу набирає чинності з моменту нотаріального посвідчення, якщо однією із сторін такого договору є фізична особа або фізична особа - підприємець;
 • договір міни нерухомого майна (будинку, складу, офісу, квартири тощо) набирає чинності з моменту державної реєстрації у нотаріуса.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін, тобто шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена у тій самій формі, що й сам договір міни (бартеру) (усна, письмова, нотаріальна чи з державною реєстрацією — див. “Форма договору”).
За законом одна із сторін може розірвати договір або відмовитися від нього в односторонньому порядку, якщо:
 • друга сторона своєчасно не передала їй визначене договором майно;
 • друга сторона передала їй  майно, що не відповідає умовам договору, або в стані, непридатному для використання.
Контакти Допомога