З усіх питань телефонуйте:

Договір суборенди гаража

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається за плату здати чи взяти в користування гараж, який знаходиться в оренді.
 • Договір, що укладається на 3 роки і більше, підлягає нотаріальному посвідченню.
 • Для укладання договору суборенди потрібен дозвіл орендодавця.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Суборенда гаражу - це угода, згідно з якою особа, яка отримала гараж від власника у тимчасове користування за договором оренди, передає його за договором третій особі також у тимчасове користування.
Предметом договору суборенди може бути гараж, який знаходиться в оренді.
 
Приклад договору суборенди гаража
Фізична особа Іванов І.І. передала власний гараж на 2 роки в оренду фірмі "Омега". Через деякий час виявляється, що частина гаража фірмою "Омега" практично не використовується, тож з метою економії ресурсів "Омега" з дозволу Іванова І.І. укладає договір суборенди з фірмою "Дельта" і передає їй в оренду ту частину гаража, яку вона не використовує.
У цьому прикладі предметом суборенди є частина гаража, яка була передана фірмі "Дельта" у суборенду.
Договір суборенди укладається у випадках, коли гараж передається у тимчасове користування третій особі не власником такого гаража, а особою, яка отримала цей гараж у тимчасове користування за договором оренди.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, і фізичні особи - підприємці, юридичні особи. Сторони за договором іменуються так:
 • особа, яка передає в суборенду гараж - Орендар;
 • особа, яка приймає гараж у суборенду - Суборендар.
Особа, яка передає Орендарю власне майно, іменується Орендодавець. Ореднодавець не підписує договір суборенди, але може згадуватись у ньому в якості власника такого майна. 
 
Істотні умови договору суборенди (які обов'язково треба включити)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • ідентифікуючу інформацію про гараж, який передається;
 • розмір орендної плати;
 • строк суборенди (не повинен перевищувати строку договору оренди, укладеного між Орендарем і Орендодавцем).
За вибором сторін орендна плата вноситься грошима або речами (наприклад, пшеницею). Вона має бути щомісячною, якщо інші умови не встановити у договорі.
Якщо дві сторони - Орендар і Суборендар - є фізичними особами - підприємцями і/або юридичними особами, у договорі також потрібно вказати:
 • об'єкт оренди (склад і вартість гаража з урахуванням її індексації);
 • строк, на який укладається договір оренди;
 • орендну плату з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.
 
Форма договору
Договір суборенди гаража повинен бути укладений у письмовій формі. Якщо договір укладається на на 3 роки і більше, він потребує нотаріального посвідчення, а право суборенди - реєстрації в Державній реєстраційній службі або у нотаріуса.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором суборенди, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо договір укладено між між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями – також Господарським кодексом України.
 
Укладення договору*
Договір набирає чинності (вважається укладеним) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору"). Договір, укладений на 3 роки і більше, набирає чинності лише з моменту нотаріального посвідчення.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір суборенди (проста письмова, нотаріальна — див. “Форма договору”).
 
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку розірвати договір оренди. Так, Орендар може вимагати розірвання, якщо:
 • Суборендар не вносить орендну плату три місяці підряд;
 • гараж використовується не за призначенням;
 • гараж без дозволу Орендаря переданий іншій особі;
 • поведінка Суборендаря створює реальну загрозу пошкодження або знищення гаража;
 • Суборендар не приступив до проведення капітального ремонту гаража (лише якщо в нього був такий обов'язок за договором).
Суборендар може розірвати договір без згоди Орендаря, якщо:
 • йому передали гараж,  якість якого не відповідає умовам договору та його призначенню;
 • Орендар не проводить капітальний ремонт гаража (якщо за договором з нього не знято такий обов'язок).
Також договір суборенди припиняється у тому випадку, якщо буде розірвано або припинено основний договір оренди між Орендодавцем і Орендарем, на підставі якого укладений договір суборенди.
 

 
* З 01 січня 2013 р.  набирає чинності Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», згідно з яким права користування об’єктами нерухомості, що виникають на підставі договорів суборенди, укладених строком більше ніж на три роки, повинні бути зареєстровані в новому Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
 
Якщо сторони бажають укласти договір суборенди, орендар повинен спочатку зареєструвати право користування, яке він має на підставі первісного договору оренди в Державному реєстрі. Лише після цього сторони можуть укладати договір суборенди та реєструвати право суборенди. Таку реєстрацію здійснюють Державна реєстраційна служба, працівники якої діють  у складі територіальних управлінь Міністерства юстиції України, та державні чи приватні нотаріуси. Детальну інформацію про реєстрацію прав на об’єкти нерухомості можна отримати на сайті Державної реєстраційної служби.
Контакти Допомога