Договір простого товариства

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається об'єднати свої вклади (включаючи знання, вміння, навички, зв'язки тощо) для спільної діяльності (найчастіше - отримання прибутку) без створення юридичної особи.
  • Якщо хоча б одним з учасників договору є юридична особа - платник податку на прибуток, договір реєструється в податкових органах.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
За договором простого товариства сторони об'єднують свої вклади та спільно діють для досягнення певної мети (наприклад, одержання прибутку).
Під вкладом у цьому випадку розуміється майно, яке сторони вносять у спільну діяльність (в т.ч. гроші), професійні здобутки, знання, навички і вміння (ноу-хау), а також ділова репутація та ділові зв'язки.
 
Сторони
Укласти договір простого товариства можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Сторони договору простого товариства називаються Учасниками.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі простого товариства мету спільної діяльності, а також вказати, який саме вклад  робить кожна з сторін. 
Для належного врегулювання прав та обов'язків сторін договору простого товариства, а також з метою попередження можливих непорозумінь і конфліктів сторін між собою або з третіми особами, умовами договору простого товариства слід (не обов'язково) визначити таке:
  • порядок внесення вкладів сторін;
  • зобов'язання сторін стосовно здійснення сумісної діяльності;
  • порядок ведення спільних справ;
  • порядок розподілу прибутків та покриття можливих збитків. 
 
Форма договору
Відповідно до вимог закону договір простого товариства у будь-якому випадку повинен укладатися у письмовій формі. 
Якщо хоча б одним з учасників спільної діяльності є юридична особа - платник податку на прибуток, то договір підлягає реєстрації в органах державної податкової служби.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором простого товариства, регулюються Цивільним кодексом України. 
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”). 
 
Зміна, розірвання та припинення договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір.
 
Якщо договір укладено на невизначений строк, то учасник може відмовитись від подальшої участі не пізніше ніж за три місяці до такої відмови. 
Якщо договір укладено на визначений строк або він завершується з досягненням мети, то учасник має право розірвати договір (вийти з товариства) через поважну причину з відшкодуванням іншим учасникам реальних збитків, завданих розірванням договору.
Відповідно до закону договір простого товариства автоматично припиняється в разі: 
  • вибуття одного учасника (визнання недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його цивільної дієздатності, смерті, банкрутства, ліквідації), якщо договором не передбачено збереження чинності договору для інших учасників; 
  • виділення частки учасника на покриття його боргів, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників; 
  • досягнення мети товариства або настання обставин, коли досягнення мети товариства стало неможливим. 
Контакти Допомога