Агентський договір на продаж товару

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається за допомогою агента реалізувати товар, а також агентам, що надають посередницькі послуги для продавців товарів.
 • Сторонами договору можуть бути лише підприємці або юридичні особи.
 • Якщо продавець та/або агент - фізична особа, використовуйте договір доручення на продаж товарів.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Агентський договір — це угода, в якій одна сторона зобов'язується за рахунок та від імені другої сторони сторони продати її товар третій особі або сприяти в такому продажі.
Предметом договору є посередництво агента - пошук покупця товару та укладання з ним (або сприяння в укладенні) договору купівлі-продажу.
 
Сторони
Згідно з нормами чинного законодавства України укласти агентський договір можуть фізичні особи - підприємці і/або юридичні особи.
Особа, яка представляє інтереси іншої особи за агентським договором, як правило, називається Агентом, а особа, інтереси якої представляють – Принципалом. 
 
Істотні умови договору (які обов’язково слід включити)
Згідно з нормами чинного законодавства України в агентському договорі необхідно визначити такі умови:
 • параметри і характеристики товару, який необхідно продати; 
 • характер агентських послуг; 
 • порядок надання агентських послуг;
 • права та обов’язки сторін; 
 • умови і розмір винагороди Агента;
 • строк дії договору;
 • санкції в разі порушення сторонами умов договору.
Також в агентському договорі слід визначити форму підтвердження повноважень Агента (зокрема, якщо є необхідність в оформленні довіреності на виконання Агентом тих або інших дій). 
 
Форма договору
З огляду на пряму норму закону агентський договір необхідно укладати у письмовій формі, незалежно від умов і предмета договору.
 
Норми права
Відносини, які виникають за агентським договором, регулюються Господарським кодексом України і Цивільним кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним (набирає чинності) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. «Істотні умови договору»). 
 
Зміна і розірвання
Зміна агентського договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона повинна бути укладена в тій самій формі, що й договір.
Також агентський договір припиняється в таких випадках:
 • відкликання Принципалом повноважень Агента;
 • відмови Агента від подальшого здійснення посередництва за агентським договором, укладеним сторонами без визначення строку його дії; 
 • вибуття однієї зі сторін договору внаслідок її припинення (якщо це юридична особа) або смерті (якщо це фізична особа);
 • виникнення інших обставин, які припиняють повноваження Агента або Принципала.
Контакти Допомога