Агентський договір на продаж послуг

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається за допомогою агента знайти клієнтів на свої послуги, а також агентам, які виступають в якості посередників для виконавців таких послуг.
 • Сторонами договору можуть бути лише підприємці або юридичні особи.
 • Якщо продавець послуги (виконавець) та/або агент - фізична особа, використовуйте договір доручення на продаж (надання) послуг.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Агентський договір — це угода, в якій одна сторона зобов'язується за рахунок та від імені другої сторони знайти клієнтів на послуги, що вона надає, укласти договір надання (продажу) послуг з третьою особою чи сприяти в укладенні такого договору.
Предметом договору є власне посередництво агента - пошук клієнта (замовника) послуги і укладення з ним (або сприяння в укладенні) договору надання послуг.
 
Сторони
Згідно з нормами чинного законодавства України укласти агентський договір можуть фізичні особи - підприємці і/або юридичні особи.
Особа, яка представляє інтереси іншої особи за агентським договором, як правило, називається Агентом, а особа, інтереси якої представляють – Принципалом. 
 
Істотні умови договору (які обов’язково слід включити)
Згідно з нормами чинного законодавства України в агентському договорі необхідно визначити такі умови:
 • параметри і характеристики послуг, які необхідно продати Прнципалу; 
 • характер агентських послуг; 
 • порядок надання агентських послуг;
 • права і обов’язки сторін договору; 
 • умови і розмір винагороди Агента;
 • строк дії договору;
 • санкції в разі порушення сторонами умов договору.
Також в агентському договорі слід визначити форму підтвердження повноважень Агента (зокрема, чи є необхідність в оформленні довіреності на виконання Агентом певних дій). 
 
Форма договору
Агентський договір необхідно укладати у письмовій формі, незалежно від умов і предмета договору.
 
Норми права
Відносини, які виникають за агентським договором, регулюються Господарським кодексом і Цивільним кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним (набирає чинності) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. «Істотні умови договору»).
 
Зміна і розірвання
Зміна агентського договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона повинна бути укладена у тій самій формі, що й договір.
Також агентський договір припиняється в таких випадках:
 • відкликання Принципалом повноважень Агента;
 • відмови Агента від подальшого здійснення посередництва за агентським договором, укладеним сторонами без визначення строку його дії; 
 • вибуття однієї зі сторін договору внаслідок її припинення (якщо це юридична особа) або смерті (якщо це фізична особа);
 • виникнення інших обставин, які припиняють повноваження Агента або Принципала.
Контакти Допомога