Договір уступки права вимоги (цесії)

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається передати свої права за договором іншій особі або придбати такі права.
  • Передати (придбати) можна право вимоги сплати грошей, передачі товару, виконання робіт та ін.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір уступки права (цесії) - це угода про відступлення права вимоги від первинного кредитора до нового кредитора. Іншими словами, це заміна особи, перед якою буде виконуватись зобов'язання.
Передаватись може право вимоги у таких зобов'язаннях: передати товар, виконати роботи, надати послуги, сплатити або повернути гроші, які боржник повинен був передати первісному кредитору.
Предметом договору не може бути право вимоги у зобов'язаннях, нерозривно пов'язаних з особою, зокрема щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю.
 
Сторони договору
Сторонами договору можуть бути фізичні ооби, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. 
Особа, яка відступає право вимоги, називається Цедент, або Первісний кредитор, особа, яка перебирає на себе право вимоги, називається Цесіонарій (або Новий кредитор). Особа, яка має виконати зобов'язання, називається Боржник.
 
Умови договору 
Право вимоги може передаватись за винагороду або безкоштовно.
У статутних документах господарських товариств (юридичних осіб) має бути прямий дозвіл передавати безкоштовно право вимоги або здійснювати дарування (безоплатну передачу) свого права вимоги.
У договорі обов'язково потрібно зазначити:
  • яке саме зобов'язання  відступається;
  • розмір та порядок виплати винагороди (якщо відступлення права оплачується).
 
Форма договору 
Договір щодо заміни кредитора у зобов'язанні укладається у такій самій формі, що й договір, на підставі якого виникло зобов'язання перед Первісним кредитором. 
 
Норми права
Відносини, що виникають між сторонами щодо договору відступлення права вимоги, регулюються ст. 512-519 Цивільного кодексу України. 
 
Укладення договору
Якщо первісний договір був укладений в простій письмовій формі, то й договір відступлення вимоги за ним має бути укладений в такій самій формі. 
Якщо законом передбачене обов'язкове нотаріальне посвідчення первісного договору або сторони вирішили його нотаріально посвідчити, то й договір відступлення вимоги за ним слід посвідчити нотаріально.
Якщо для набуття чинності первісного договору передбачена його державна реєстрація, то й договір відступлення вимоги за ним повинен пройти державну реєстрацію.
 
Зміна та розірвання договору
Договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій же формі, що й сам договір цесії.
Контакти Допомога