Договір переведення боргу

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається передати свої зобов'язання за договором іншій особі або прийняти на себе чужі зобов'язання.
  • Передати (прийняти) можна зобов'язання по сплаті грошей, передачі товару, виконанню робіт та ін.
  • Передати (прийняти) зобов'язання можна лише за згодою кредитора.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір переведення боргу - це угода про заміну боржника в зобов'язанні.
Зобов'язанням, яке переводиться, може бути обов'язок передати товар, виконати роботи, надати послуги, сплатити або повернути гроші.
 
Сторони договору
Сторонами договору можуть бути фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. 
Особа, яка переводить свій борг іншій особі, називається Первісний боржник, а особа, яка приймає на себе борг, називається Новий боржник.
Особа, перед якою існує такий борг, називається Кредитор. Згода Кредитора на переведення боргу є обов'язковою умовою чинності такого договору.
 
Умови договору 
Новий боржник може перебирати на себе зобов'язання за плату або ж безкоштовно.
У договорі обов'язково потрібно зазначити:
  • яке саме зобов'язання переводиться;
  • розмір і порядок оплати винагороди Новому боржнику (якщо переведення боргу оплачується);
  • строк договору, протягом якого Новий боржник має виконати зобов'язання.
 
Форма договору 
Договір щодо переведення боргу укладається в такій самій формі, що й договір, на підставі якого виникло зобов'язання, яке передається. 
 
Норми права
Відносини, що виникають між сторонами щодо переведення боргу, регулюються, зокрема, ст. 520-523 Цивільного кодексу України.
 
Укладення договору
Якщо первісний договір був укладений в простій письмовій формі, то й договір про переведення боргу за ним має бути укладений у такій самій формі. 
Якщо законом передбачене обов'язкове нотаріальне посвідчення первісного договору або сторони вирішили його нотаріально посвідчити, то й договір про переведення боргу слід посвідчити нотаріально.
Якщо для набуття чинності первісного договору передбачена його державна реєстрація, то й договір про переведення боргу повинен пройти державну реєстрацію.
 
Зміна та розірвання договору
Договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до нього. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір переведення боргу.
Контакти Допомога