Договір дарування рухомого майна

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається подарувати або прийняти в дар майно.
 • Дарувати можна будь-яке рухоме майно, крім забороненого (вибухові речовини, спеціальні технічні засоби та ін.). Детальніше - в Постанові ВРУ.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір дарування – це угода про безоплатну передачу майна у власність іншій особі. Подарувати можна рухоме майно, в т.ч. гроші та цінні папери. 
Певні види майна заборонено мати у власності і, відповідно, дарувати. А для деяких передбачений спеціальний порядок набуття права власності. Детальніше - в Постанові ВРУ.
Дар може  передаватись одразу, або через деякий строк, чи з настанням відкладальної обставини.
На особу, якій дарують, договором може бути покладено обов'язок вчинити певні дії (або утриматись від їх вчинення) на користь третіх осіб.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть як приватні особи (фізичні особи), так і підприємці та організації (фізичні особи - підприємці, юридичні особи).
Особа, яка дарує майно, називається Дарувальник, а та, що приймає – Обдаровуваний.
Дарувальником може виступити тільки власник майна, а інші особи – лише за його офіційним дорученням, де вказано ім'я (найменування) Обдаровуваного (наприклад, довіреність, договір доручення).
Юридичні особи (АТ, ТОВ та інші товариства) можуть дарувати будь-що один одному, тільки якщо таке право прямо встановлено установчими документами (статутом) Дарувальника.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити до договору)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • ідентифікуючу інформацію про річ, яка дарується (предмет договору);
 • строк, через який Дарувальник має передати дарунок Обдаровуваному (у випадку коли сторони домовились про передачу дарунка у майбутньому);
 • відкладальну обставину*, після настання якої Дарувальник зобов'язаний передати нерухомість Обдаровуваному (за домовленістю сторін щодо відкладальної обставини);
 • обов'язок на користь третьої особи (якщо договором передбачається обов'язок Обдаровуваного вчинити певну дію майнового або немайнового характеру на користь третьої особи).
 
Форма договору
Договір дарування може бути укладено як письмово, так і усно між двома фізичними особами, якщо дарується предмет особистого користування чи побутового призначення. В інших випадках договір має укладатись письмово. Крім того, договір дарування грошей на суму більше 850 грн (50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) потребує нотаріального посвідчення.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором дарування, регулюються Цивільним кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”).
Договір набирає чинності з моменту його укладення. Але лише з моменту нотаріального посвідчення набирає чинності договір дарування грошей (валютних цінностей), сума яких перевищує п'ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір дарування (усна, проста письмова — див. “Форма договору”).
Закон передбачає випадки односторонньої відмови від договору або його розірвання. Обдаровуваний у будь-який час має право відмовитися від дару (до його прийняття).
Дарувальник має право розірвати договір дарування з вимогою повернення дарунка, якщо:
 • Обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності Дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей;
 • Обдаровуваний вчинив умисне вбивство Дарувальника (в цьому випадку спадкоємці Дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування);
 • Обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для Дарувальника велику немайнову цінність;
 • внаслідок недбалого ставлення Обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена;
 • у разі порушення Обдаровуваним обов'язку на користь третьої особи. 
При цьому Дарувальник має право вимагати повернення дарунка, лише якщо на момент пред'явлення вимоги дарунок є збереженим.
 

 
* Відкладальна обставина - обставина, щодо якої невідомо, настане вона чи ні.
Якщо настанню обставини недобросовісно перешкоджала сторона, якій це невигідно, обставина вважається такою, що настала. 
Якщо настанню обставини недобросовісно сприяла сторона, якій це вигідно, обставина вважається такою, що не настала. 
Контакти Допомога