Договір дарування нерухомості

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається подарувати або прийняти в дар нерухоме майно.
 • Договір потрібно посвідчити нотаріально.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір дарування нерухомості – це угода про безоплатну передачу нерухомого майна у власність іншій особі.
Подарувати можна різне нерухоме майно, в т.ч. будівлі, приміщення, житлові будинки, квартири чи їх частини, гаражі. Дар може передаватись одразу, або через деякий строк, чи з настанням відкладальної обставини.
На одержувача дару договором може бути покладено обов'язок вчинити певні дії (або утриматись від їх вчинення) на користь третіх осіб.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть як фізичні особи, так і фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особа, яка дарує нерухомість, називається Дарувальник, а та, що приймає – Обдаровуваний.
Дарувальником може виступити тільки власник нерухомості, а інші - у випадку його доручення (нотаріально завіреного), в якому має міститися ім'я (найменування) Обдаровуваного (дорученням може бути, наприклад, довіреність, договір доручення).
Юридичні особи (АТ, ТОВ та інші товариства) можуть дарувати будь-що один одному, тільки якщо це право прямо встановлено установчими документами (статутом) Дарувальника.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити до договору)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • всю ідентифікуючу інформацію про нерухомість: місце знаходження, метраж, кількість поверхів (кімнат) тощо;
 • строк, через який Дарувальник має передати дарунок Обдаровуваному (у випадку коли сторони домовились про передачу дарунка у майбутньому);
 • відкладальну обставину*, настання якої обумовлює обов'язок Дарувальника передати дарунок Обдаровуваному (у випадку якщо сторони домовились про передачу дарунка після настання відкладальної обставини);
 • обов'язок на користь третьої особи (якщо договором передбачається обов'язок Обдаровуваного вчинити певну дію майнового чи немайнового характеру на користь третьої особи).
 
Форма договору
Договір оформлюється у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором дарування, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо дарується житло – Житловим кодексом УРСР.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним після його підписання і ноатріального посвідчення, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”). Право власності нового власника необхідно зареєструвати у нотаріуса або в Державній реєстраційній службі.
 
Зміна та розірвання договору
Розірвання договору або його зміна можливі за допомогою додаткової письмової угоди. Вона повинна посвідчуватися нотаріусом.
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть односторонньо відмовитися від договору або розірвати договір дарування. Обдаровуваний має право у будь-який час до прийняття дарунка відмовитися від нього.
Дарувальник може розірвати договір дарування та вимагати повернення дарунка в одному з таких випадків:
 • якщо Обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності Дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей;
 • якщо Обдаровуваний вчинив умисне вбивство Дарувальника, спадкоємці Дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування;
 • якщо Обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для Дарувальника велику немайнову цінність;
 • якщо внаслідок недбалого ставлення Обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена;
 • у разі порушення Обдароувуваним обов'язку на користь третьої особи. 
При цьому Дарувальник має право вимагати повернення дарунка, лише якщо на момент пред'явлення вимоги дарунок є збереженим.
 

 
* Відкладальна обставина - обставина, щодо якої невідомо, настане вона чи ні.
Якщо настанню обставини недобросовісно перешкоджала сторона, якій це невигідно, обставина вважається такою, що настала. 
Якщо настанню обставини недобросовісно сприяла сторона, якій це вигідно, обставина вважається такою, що не настала. 
Контакти Допомога