Договір дарування грошей

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається подарувати або прийняти в дар гроші.
  • Договір потрібно засвідчити в нотаріуса, якщо сума подарунка перевищує 850 гривень.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір дарування грошей – це угода про безоплатну передачу грошових коштів у власність іншій особі.
Подарувати можна не лише гривні, але й іноземну валюту. Дар може передаватись одразу, або через деякий строк, чи з настанням відкладальної обставини.
На особу, якій дарують, договором може бути покладено обов'язок вчинити певні дії (або утриматись від їх вчинення) на користь третіх осіб.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть як приватні особи (фізичні особи), так і підприємці та організації (фізичні особи - підприємці, юридичні особи).
Особа, яка дарує гроші, називається Дарувальник, а та, що приймає – Обдаровуваний.
Дарувальником може виступити тільки власник грошей, а інші особи можуть зробити це лише за його офіційним дорученням, яке має містити ім'я (найменування) Обдаровуваного (наприклад, довіреність, договір доручення).
Юридичні особи (АТ, ТОВ та інші товариства) можуть дарувати будь-що один одному, тільки якщо таке право прямо встановлено установчими документами (статутом) Дарувальника.
Крім того, обіг іноземної валюти обмежений в Україні, тому передаватися валюта може лише з рук в руки. Через банки та інші фінансові установи можна здійснити платіж лише в гривні, що виключає можливість участі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у даруванні валюти без її конвертації в гривню.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити до договору)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
  • чітку інформацію про дарунок, а саме валюту та суму;
  • строк, через який Дарувальник має передати дарунок Обдаровуваному (у випадку коли сторони домовились про передачу дарунка у майбутньому);
  • відкладальну обставину*, після настання якої Дарувальник зобов'язаний передати нерухомість Обдаровуваному (за домовленістю сторін щодо відкладальної обставини);
  • обов'язок на користь третьої особи (якщо договором передбачається обов'язок Обдаровуваного вчинити певну дію майнового або немайнового характеру на користь третьої особи).
 
Форма договору
Договір дарування грошових коштів має укладатись письмово. Крім того, договір дарування грошей на суму більше 850 грн (50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) потребує нотаріального посвідчення.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором дарування, регулюються главою 55 та іншими положеннями Цивільного кодексу України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним (набирає чинності) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”).
Але договір дарування грошей (валютних цінностей), сума яких перевищує п'ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, набирає чинності лише з моменту нотаріального посвідчення.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір дарування (письмова чи нотаріальна — див. “Форма договору”).
 
Закон передбачає випадки односторонньої відмови від договору або його розірвання. Обдаровуваний у будь-який час має право відмовитися від дару (до його прийняття).
Дарувальник має право розірвати договір дарування з вимогою повернення дарунка, якщо:
  • Обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності Дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей;
  • Обдаровуваний вчинив умисне вбивство Дарувальника (в цьому випадку спадкоємці Дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування);
  • у разі порушення Обдаровуваним обов'язку на користь третьої особи. 
При цьому Дарувальник має право вимагати повернення дарунка, лише якщо на момент пред'явлення вимоги дарунок є збереженим, тобто не витраченим.
 

 
* Відкладальна обставина — обставина, щодо якої невідомо, настане вона чи ні.
Якщо настанню обставини недобросовісно перешкоджала сторона, якій це невигідно, обставина вважається такою, що настала. 
Якщо настанню обставини недобросовісно сприяла сторона, якій це вигідно, обставина вважається такою, що не настала. 
Контакти Допомога