Договір підряду (побутового) на ремонт гаража

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається залучити до ремонту гаража фахівців, а також фахівцям, які професійно виконують ремонтні роботи.
  • За договором виконуються такі роботи, як оштукатурювання стін, ремонт даху тощо.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
За договором побутового підряду на ремонт гаража одна сторона зобов'язується виконати ремонт гаража за завданням другої сторони, яка зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.
Предметом договору побутового підряду є ремонтні роботи в гаражі для задоволення побутових чи інших потреб.
Договір побутового підряду є публічним договором, тобто його умови повинні бути однаковими для всіх замовників таких робіт.
 
Стороны
Особа, що виконує роботи, називається Підрядник, а особа, для задоволення потреб якої виконуються роботи, - Замовник.
Відповідно до чинного законодавства Підрядником за договором побутового підряду може бути лише суб'єкт господарської діяльності (фізична особа - підприємець або юридична особа), а замовником - лише фізична особа.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі, які саме роботи з ремонту гаража повинні виконуватися Підрядником за завданням Замовника.
Враховуючи, що роботи за договором побутового підряду виконуються на платній основі, сторонам слід погодити вартість таких робіт. Вона, зокрема, може визначатися відповідно до прейскурантів (цінників) або тарифів Підрядника. 
З метою уникнення можливих непорозумінь та суперечок у тексті договору слід передбачити наступні умови:
  • положення про якість виконуваних Підрядником робіт;
  • норми щодо матеріалу (з чиєї матеріалу виконуються роботи);
  • відповідальність сторін.
 
Форма договору
Договір побутового підряду укладається в письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором побутового підряду, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України “Про захист прав споживачів”. 
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”). 
 
Зміна та розірвання
Зміна договору побутового підряду або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди.
Крім того, Замовник може до здачі виконаної роботи відмовитися від договору, сплативши частину вартості роботи пропорційно тій, що була фактично виконана, і відшкодувавши Підряднику понесені до цього часу витрати.
Замовник також має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків, якщо внаслідок неповноти або недостовірності інформації, отриманої від Підрядника, був укладений договір на виконання робіт, що не мають тих властивостей, які мав на увазі Замовник.
Контакти Допомога