Договір новації зобов'язання у договір позики

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, у кого виникло грошове зобов'язання зі сплати товару (послуги тощо) і хто збирається замінити його звичайним борговим зобов'язанням.
  • За договором можна змінити спосіб, порядок, строки виплати та ін.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір новації в договір позики — домовленість сторін про заміну зобов'язання, яке вже існує в однієї сторони перед другою, на нове зобов'язання — позику. 
Таким чином, предметом договору є заміна старого (первісного) зобов'язання однієї з сторін щодо сплати грошових коштів на користь іншої сторони на нове зобов'язання позики між тими ж сторонами.
 
Наприклад, підприємство здійснило ремонт автомобіля громадянина, але у нього немає можливості одразу сплатити за ремонт. Сторони домовились, що обов'язок з оплати ремонту перетворюється на зобов'язання сплатити кошти згідно з графіком.
Цивільним кодексом України встановлено, що новація не допускається щодо зобов'язань про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, про сплату аліментів та в інших випадках, установлених законом.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. Для укладення договору новації в однієї сторони повинні існувати певні зобов'язання перед іншою стороною. Адже не можна замінити те, чого немає.
 
Істотні умови договору
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі новації, які саме зобов'язання сторони замінюють, а також зміст нових зобов'язань сторін. Якщо сторонами договору є виключно юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці, так само необхідно вказати ціну і термін договору.
Для уникнення можливих непорозумінь і суперечок з приводу заміни зобов'язань сторін та виконання нових обов'язків у договорі новації слід передбачити всі умови, що необхідні для належного виконання нових зобов'язань. Наприклад, порядок та строки сплати грошей, розмір і порядок відсотків (якщо вони встановлюються).
 
Форма договору
Договір новації має бути укладений в тій самій формі, що й договір, з якого виникло грошове зобов'язання, яке сторони замінюють на позикове (письмова, нотаріальна та/або з державною реєстрацією).
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором новації, здебільшого регулюються Цивільним кодексом України, а якщо обидві сторони договору новації - юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці — також Господарським кодексом України. 
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту досягнення згоди сторонами з усіх істотних умов договору (див. “Істотні умови договору”) та оформлення домовленості в належній формі (див. “Форма договору”). 
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору новації або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена в тій же формі, що й сам договір.
Контакти Допомога