Договір позички автомобіля

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається передати або прийняти у безкоштовне користування автомобіль.
  • Для передачі автомобіля в платне користування використовуйте договір оренди автомобіля.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір позички транспортного засобу (автомобіля) – це угода про безоплатну передачу транспортного засобу в користування на певний строк. По завершенні строку позички транспортний засіб повертається власнику.
Предметом договору позички можуть бути автомобілі, трактори, мотоцикли та інші наземні самохідні транспортні засоби.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати транспортний засіб у безоплатне користування особі, яка є її засновником (учасником), керівником (членом органу управління або контролю).
Особа, яка передає транспортний засіб у користування, називається Позичкодавець, а та, яка приймає – Користувач. Позичкодавцем може виступити тільки власник транспортного засобу, а інші особи - лише за його офіційним дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, письмовий дозвіл).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
У договорі позички обов'язково потрібно вказати ідентифікаційну інформацію про транспортний засіб, який передається.
Також бажано вказати термін договору. Якщо він не встановлений, тоді визначається, виходячи з цільового призначення переданого транспортного засобу. Якщо договір позички укладається між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями, необхідно обов'язково визначити в договорі термін позички.
 
Форма договору
Договір позички транспортного засобу (автомобіля) укладається у письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором позички, регулюються Цивільним кодексом України, зокрема, главою 60 та главою 58 (окрім положень про відплатність договору), а також:
  • параграфом 5 Глави 58 Цивільного кодексу України "Найм (оренда) транспортного засобу";
  • якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями – Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір набирає чинності (вважається укладеним) з моменту його підписаня, якщо в договорі прописані всі істотні умови договору.
 
Зміна та розірвання
Зміна договору здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової письмової угоди. 
Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і повернення транспортного засобу у разі, якщо:
  • у зв'язку з непередбаченими обставинами транспортний засіб став потрібний йому самому;
  • користування транспортним засобом не відповідає його призначенню та умовам договору;
  • транспортний засіб самочинно переданий у користування іншій особі;
  • у результаті недбалого поводження з транспортним засобом він може бути знищений або пошкоджений.
Якщо Позичкодавець не виконує обов'язку передати транспортний засіб у користування, Користувач має право вимагати розірвання договору та відшкодування завданих збитків.
Контакти Допомога