Договір поставки продуктів харчування (разової)

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається поставити (придбати) продукти харчування для ведення бізнесу.
  • Учасниками договору можуть бути лише підприємці та/або юридичні особи.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття
Договір поставки - це угода, за якою одна сторона зобов'язується передати за плату товар у власність іншій стороні для використання у її підприємницькій діяльності.
Товар постачається одноразово.
 
Предмет
Предметом може бути товар продовольчої групи, який уже є у постачальника на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) постачальником у майбутньому. Таким товаром може бути: сировина, товари, виготовлені на замовлення.  
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть юридичні особи (та/або) фізичні особи - підприємці. Фізична особа, яка не має статусу підприємця, не може бути стороною договору поставки.
Особа, яка передає товар, називається Постачальник, а особа, яка купує товар, - Покупець.

Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
До договору поставки необхідно внести:
  • найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість товару, а також вимоги до його якості та комплектності;
  • ціну товару;
  • строк договору.

Форма договору
Договір поставки обов'язково укладається у письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором поставки, регулюються Цивільним і Господарським кодексами України, а також:
  • Міжнародними правилами "Інкотермс" (при поставках у межах України не є обов'язковими);
  • Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7;
  • Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6;
  • Положением о поставках продукции производственно-технического назначения, утвержденным Постановлением Совета министров СССР от 25 июля 1988 г. № 888.

Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання обома сторонами за умови наявності у ньому усіх істотних умов договору.
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової письмової угоди.
Якщо Постачальник не попередив Покупця про всі права третіх осіб на товар, Покупець має право вимагати розірвання договору.
Контакти Допомога