Договір поставки товару (разової)

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається поставити (придбати) товар для ведення бізнесу.
  • Учасниками договору можуть бути лише підприємці та/або юридичні особи.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття договору
Угода, згідно якої одна зі сторін зобов’язується за визначену плату передати товар іншому власнику для використання у підприємницькій діяльності, визначається як договір поставки товару. Постачання товару відбувається одноразово.
 
Договір поставки товару: предмет
Товар, який на момент укладення вказаного договору є у власності постачальника (або планується його придбання у майбутньому), вважається предметом договору. В якості товару можуть бути: сировина, напівфабрикати, готова продукція та ін.
Предметом договору не може вважатися квартира, будинок, будь-яка інша нерухомість (земельна ділянка), гроші.
 
Укладачі договору
Договір поставки товару може бути укладений фізичними особами - підприємцями (та/або) юридичними особами.  Якщо фізична особа не володіє статусом підприємця, вона не може стати учасником договору поставки.
Постачальником вважається особа, що передає товар, а Покупцем – особа, яка, відповідно, купує товар.
 
Обов'язкові умови договору поставки товару
Істотними умовами, які мають бути внесені до договору, вважаються:
  • номенклатура (асортимент), кількість товару, вимоги до комплектності та якості товару;
  • ціна товару, 
  • строк договору.
 
Форма договору поставки та норми права
Договір має бути укладений лише у письмовій формі. Зразок договору поставки ви можете знайти на сайті сервісу SmartDoc та скористатися запропонованою формою договору.
Відносини, які виникають під час укладання договору, регулюються Господарським та Цивільним кодексами України, також відносини регулює низка інших офіційних документів:
  • Міжнародні правила «Інкотермс» (не є обов’язковими за умов поставок у межах України);
  • Положение о поставках продукции производственно-технического назначения, утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г. № 888;
  • Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утверждённая Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7;
  • Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6.
 
Укладення договору
Договір поставки товару вважається дійсним з моменту його підписання обома сторонами за умови наявності у ньому усіх істотних умов договору.
 
Внесення змін та розірвання договору
Зміна пунктів договору, його розірвання можливе лише за згодою обох сторін підписанням додаткової угоди, яка повинна укладатися у тій же формі, що й договір поставки товару.
Покупець має право розірвати договір у випадку, якщо Постачальник не попередив про права на товар третіх осіб.
Детальніше ознайомитися з пунктами договору та заповнити форму ви можете, використовуючи зразок договору поставки на сервісі SmartDoc.
Контакти Допомога