Договір поставки обладнання (періодичної)

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається періодично постачати (набувати) обладнання для ведення бізнесу.
  • Учасниками договору можуть бути лише підприємці та/або юридичні особи.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття
Договір поставки - це угода, за якою одна сторона зобов'язується передати за плату обладнання у власність іншій стороні для використання у підприємницькій діяльності.
Обладнання постачається партіями.
 
Предмет
Предметом може бути обладнання, яке вже є у постачальника на момент укладення договору або буде створено (придбано, набуто) постачальником у майбутньому.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть юридичні особи (та/або) фізичні особи - підприємці. Фізична особа, яка не має статусу підприємця, не може бути стороною договору поставки.
Особа, яка передає товар, називається Постачальник, а особа, яка купує товар, - Покупець.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
До договору поставки необхідно внести:
  • найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість обладнання, а також вимоги до його якості та комплектності;
  • ціну обладнання;
  • строк договору.

Форма договору
Договір поставки обов'язково укладається у письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором поставки, регулюються Цивільним та Господарським кодексами України, а також:
  • Міжнародними правилами "Інкотермс" (при поставках у межах України не є обовязковими);
  • Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7;
  • Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6;
  • Положением о поставках продукции производственно-технического назначения, утвержденным Постановлением Совета министров СССР от 25 июля 1988 г. № 888.

Укладення договору
Договір вважається дійсним з моменту його підписання обома сторонами за умови наявності у ньому усіх істотних умов.
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової письмової угоди до договору.
Якщо Постачальник не попередив Покупця  про всі права третіх осіб на обладнання, Покупець має право вимагати розірвання договору.
Контакти Допомога