Договір найму житлового приміщення

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається здати або зняти житло.
 • Приміщення передається в користування за плату.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір найму (оренди) житла – це угода про передачу в користування житлового приміщення за плату.
Передати в найм за цим договором можна лише приміщення, цільовим призначенням якого є проживання в ньому.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. Але юридичні особи можуть наймати житло лише для проживання своїх працівників.
Особа, яка передає житло в найм, називається Орендодавець, а та, що приймає – Орендар.
Орендодавцем може виступити тільки власник житла, а інші особи - лише за його офіційним дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, письмовий дозвіл).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • ідентифікуючу інформацію про житло (адреса, площа, кількість поверхів, кімнат тощо);
 • строк договору;
 • розмір плати за найм.
За вибором сторін плата може вноситися грошима або речами. Вона має бути щомісячною, якщо інші умови не встановити у договорі.
Якщо в договорі не зазначити строк договору, то він буде вважатися укладеним на 5 років.
Якщо обидві сторони підприємці і/або організації (тобто фізичні особи - підприємці і/або юридичні особи), в договорі також обов’язково має бути зазначено:
 • відновна вартість майна (може встановлюватись сторонами);
 • порядок внесення орендної плати;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • порядок індексації (збільшення) вартості майна та орендної плати;
 • порядок проведення поточного та капітального ремонтів майна;
 • умови повернення майна власнику або викупу майна Орендарем;
 • відновлення орендованого майна;
 • ціна договору;
 • термін договору.
 
Форма договору
Договір має бути укладено у письмовій формі. 
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором найму житла, регулюються Житловим кодексом УРСР, Цивільним кодексом України, а якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями – також Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору").
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової письмової угоди.
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть односторонньо розірвати договір найму. 
 
Договір може бути розірваний за рішенням суду на вимогу Орендодавця у разі: 
 • невнесення Орендарем плати за житло за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а при короткостроковій оренді - понад два рази; 
 • руйнування або псування житла Орендарем або іншими особами, за дії яких він відповідає.
Якщо предметом договору є частина житлового будинку, договір може бути розірваний на вимогу Орендодавця у разі необхідності використання житла для проживання самого Орендодавця та членів його сім'ї. Орендодавець повинен попередити Орендаря про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці. 
 
Орендар житла має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору, письмово попередивши про це Орендодавця за три місяці. Також він може відмовитися від договору, якщо житло стало непридатним для постійного проживання у ньому. 
Контакти Допомога