Договір суборенди транспортного засобу (автомобіля)

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається здати чи взяти в користування автомобіль, який знаходиться в оренді (за плату).
 • Якщо орендар і/або суборендар - фізична особа (в т.ч. підприємець), договір потрібно посвідчити нотаріально.
 • Для укладання договору суборенди потрібен дозвіл орендодавця.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Суборенда транспортного засобу - це угода, згідно з якою особа, яка отримала транспортний засіб від власника у тимчасове користування за договором оренди, передає такий транспортний засіб за договором третій особі також у тимчасове користування.
Предметом договору суборенди може бути транспортний засіб, який знаходиться в оренді.
 
Приклад договору суборенди транспортного засобу
Фізична особа  Іванов І.І. передала власний транспортний засіб на 2 роки в оренду фірмі "Омега". Через деякий час виявляється, що транспортний засіб фірмою "Омега" практично не використовуються, тож з метою економії ресурсів фірма "Омега" з дозволу  Іванова І.І. укладає договір суборенди з фірмою "Дельта" і передає їй в оренду цей транспортний засіб, який вона не використовує.
У цьому прикладі предметом суборенди є транспортний засіб, який був переданий фірмі "Дельта" у суборенду.
Договір суборенди укладається у випадках, коли транспортний засіб передається у тимчасове користування третій особі не власником такого майна, а особою, яка отримала цей транспортний засіб у тимчасове користування за договором оренди.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. Сторони за договором іменуються так:
 • особа, яка передає в суборенду транспортний засіб - Орендар;
 • особа, яка приймає транспортний засіб у суборенду - Суборендар.
Особа, яка передає Орендарю власне майно, іменується Орендодавець. Ореднодавець не підписує договір суборенди, але може згадуватись у ньому в якості власника такого майна. 
 
Істотні умови договору суборенди (які обов'язково треба включити до договору)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • ідентифікуючу інформацію про транспортний засіб, який передається;
 • розмір орендної плати;
 • строк суборенди (не повинен перевищувати строку договору оренди, укладеного між Орендарем і Орендодавцем).
За вибором сторін орендна плата вноситься грошима або речами (наприклад, пивом, пшеницею). Вона має бути щомісячною, якщо інші умови не встановити у договорі.
Якщо дві сторони - Орендар і Суборендар - є фізичними особами - підприємцями і/або юридичними особами, у договорі також треба вказати:
 • об'єкт оренди (склад і вартість транспортного засобу з урахуванням її індексації);
 • термін, на який укладається договір оренди;
 • орендну плату з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.
 
Форма договору
Договір суборенди транспортного засобу повинен бути укладений у письмовій формі. Якщо Орендарем або Суборендарем є фізична особа, документ потрібно нотаріально посвідчити.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором суборенди транспортного засобу, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо договір укладено юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями - також Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір набирає чинності (вважається укладеним) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору"). Лише з моменту нотаріального посвідчення набирає чинності договір суборенди транспортного засобу, якщо Орендарем або Суборендарем є фізична особа.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й договір суборенди (проста письмова, з нотаріальним посвідченням — див. “Форма договору”).
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку розірвати договір оренди. Орендар може зробити це в одному з таких випадків:
 • якщо Суборендар не вносить орендну плату три місяці підряд;
 • якщо транспортний засіб використовується не за призначенням;
 • якщо транспортний засіб без дозволу Орендаря передано іншій особі;
 • якщо поведінка Суборендаря створює реальну загрозу пошкодження або знищення транспортного засобу;
 • якщо Суборендар не приступив до проведення капітального ремонту транспортного засобу (лише якщо в нього був такий обов'язок за договором).
Суборендар може розірвати договір без згоди Орендаря, якщо:
 • йому передали транспортний засіб,  якість якого не відповідає умовам договору та його призначенню;
 • Орендар не проводить капітальний ремонт транспортного засобу (якщо за договором з нього не знято такий обов'язок).
Також договір суборенди припиняється у тому випадку, якщо буде розірвано або припинено основний договір оренди між Орендодавцем і Орендарем, на підставі якого укладений договір суборенди.
Контакти Допомога