Договір оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм)

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається здати в оренду або орендувати автомобіль з водієм та/або експедитором.
 • Якщо орендодавець та/або орендар - фізична особа (в т.ч. підприємець), договір потрібно посвідчити нотаріально.
 • Для оренди автомобіля (без водія та експедитора) використовуйте цей договір оренди автомобіля.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір оренди транспортного засобу – це угода про передачу транспортного засобу у користування за плату. При цьому управління транспортним засобом здійснюється його екіпажем (водієм).
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особа, яка передає транспортний засіб в оренду, називається Орендодавець, а та, що приймає – Орендар.
Орендодавцем може виступити тільки власник транспортного засобу, а інші особи – лише за його офіційним дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, письмовий дозвіл).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • ідентифікуючу інформацію про транспортний засіб (марка, модель, колір, номер та об'єм двигуна, номер шасі та кузова тощо);
 • строк договору;
 • розмір орендної плати.
За вибором сторін орендна плата може вноситися грошима або товаром. Вона має вноситися щомісячно, якщо інше не встановити у договорі.
Якщо хоча б однією з сторін є фізична особа, в договорі можна не зазначати строк, тоді договір буде діяти, доки одна зі сторін не заявить про його розірвання (за місяць до розірвання).
Якщо обидві сторони - фізичні особи - підприємці і/або юридичні особи, то у договорі також обов'язково має бути зазначено:
 • транспортний засіб (склад і вартість транспортного засобу з урахуванням її індексації);
 • строк, на який укладається договір оренди;
 • орендну плату з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованого транспортного засобу та умови його повернення або викупу.
 
Форма договору
Договір повинен бути укладений у письмовій формі. Якщо стороною договору є фізична особа, договір необхідно нотаріально посвідчити.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором оренди, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями – також Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним (набирає чинності) з моменту його підписання за умови, що в ньому зазначені всі істотні умови. Якщо стороною договору є фізична особа, то такий договір вважається укладеним (набирає чинності) з моменту його нотаріального посвідчення.
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й договір оренди.
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку розірвати договір оренди. Орендодавець може зробити це в таких випадках:
 • якщо Орендар не вносить орендну плату три місяці підряд;
 • якщо транспортний засіб використовується не за призначенням;
 • якщо транспортний засіб без дозволу Орендодавця передано в суборенду;
 • якщо поведінка Орендаря створює реальну загрозу пошкодження або знищення транспортного засобу;
 • якщо Орендар не приступив до здійснення капітального ремонту (лише якщо в нього був такий обов'язок за договором).
А Орендар може розірвати договір без згоди Орендодавця, якщо:
 • йому передали транспортний засіб, якість якого не відповідає умовам договору та призначенню транспортного засобу;
 • Орендодавець не здійснює капітальний ремонт транспортного засобу (якщо за договором його не звільнено від такого обов'язку).
Контакти Допомога