Договір піднайму (суборенди) квартири

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається здати або зняти квартиру, що знаходиться в оренді.
 • Квартира передається в користування за плату.
 • Для укладення договору потрібен дозвіл власника.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Піднайм (суборенда) квартири - це угода, згідно з якою особа, яка отримала квартиру від власника у тимчасове користування за договором оренди, передає таку квартиру за договором третій особі також у тимчасове користування.
Предметом договору піднайму може бути квартира, яка знаходиться в оренді.
 
Приклад договору піднайму квартири
Фізична особа Іванов І.І. передала власну квартиру на 2 роки в оренду фірмі "Омега". Через деякий час виявляється, що квартира фірмою "Омега" практично не використовуються, тож з метою економії ресурсів фірма "Омега" з дозволу Іванова І.І. укладає договір піднайму з фірмою "Дельта" і передає квартиру їй в піднайм.
Договір піднайму укладається у випадках, коли квартира передається у тимчасове користування третій особі не власником такої квартири, а особою, яка отримала цю квартиру в тимчасове користування за договором оренди.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. Сторони за договором іменуються так:
 • особа, яка передає в піднайм квартиру - Піднаймодавець;
 • особа, яка приймає квартиру в піднайм - Піднаймач.
Особа, яка передає Піднаймодавцю власне майно, іменується Орендодавець. Він не підписує договір піднайму, але може згадуватись у ньому в якості власника такого майна. 
 
Істотні умови договору піднайму (які обов'язково треба включити до договору)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • ідентифікуючу інформацію про квартиру, яка передається;
 • розмір орендної плати;
 • строк піднайму (не повинен перевищувати строку договору оренди, укладеного між Піднаймодавцем і Орендодавцем).
За вибором сторін орендна плата вноситься грошима або речами (наприклад, пшеницею). Вона має бути щомісячною, якщо інші умови не встановити у договорі.
Якщо дві сторони - Піднаймодавець і Піднаймач - є фізичними особами - підприємцями і/або юридичними особами, у договорі також треба вказати:
 • об'єкт оренди (склад і вартість квартири з урахуванням її індексації);
 • строк, на який укладається договір оренди;
 • орендна плата з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.
 
Форма договору
Договір піднайму квартири повинен бути укладений у письмовій формі. 
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором, регулюються Цивільним кодексом України, а також:
 • якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями – Господарським кодексом України;
 • Житловим кодексом УРСР.
 
Укладення договору
Договір набирає чинності (вважається укладеним) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови договору (див. "Істотні умови договору").
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін, тобто шляхом укладення додаткової письмової угоди.
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку розірвати договір оренди. 
 
Договір може бути розірваний за рішенням суду на вимогу Піднаймодавця у разі: 
 • невнесення Піднаймачем плати за житло за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а при короткостроковій оренді - понад два рази; 
 • руйнування або псування житла Піднаймачем або іншими особами, за дії яких він відповідає.
Договір може бути розірваний на вимогу Піднаймодавця у разі необхідності використання житла для проживання самого Піднаймодавця та членів його сім'ї. Піднаймодавець повинен попередити Піднаймача про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці. 
 
Піднаймач має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору, письмово попередивши про це Піднаймодавця за три місяці. Також він може відмовитися від договору, якщо житло стало непридатним для постійного проживання у ньому. 
 
Також договір піднайму припиняється у тому випадку, якщо буде розірвано або припинено основний договір оренди між Орендодавцем і Піднаймодавцем, на підставі якого укладений договір піднайму.
Контакти Допомога