Cубагентський договір

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим агентам, які передоручають свої агентські повноваження або частину повноважень іншим особам (субагентам).
 • Сторонами договору можуть бути лише підприємці або юридичні особи.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Субагентской договір - це угода, згідно з яким одна сторона (Субагент) зобов'язується надати послуги другій стороні (тобто агенту, який представляє інтереси третьої особи - принципала) щодо укладення договорів або сприяння в укладанні договорів від імені та за рахунок принципала.
Предметом такої угоди може бути укладення або сприяння в укладанні договорів на придбання або продаж будь-яких товарів, обладнання та іншого рухомого або нерухомого майна, а також отримання або надання послуг та виконання робіт.
 
За договором агент передає субагентові свої права і обов'язки (або частину прав і обов'язків) за агентським договором, укладеним між агентом і принципалом. Право на укладення субагентських договорів повинно бути передбачено в агентському договорі між агентом і принципалом.
 
Сторони
Згідно з нормами чинного законодавства України укласти субагентський договір можуть фізичні особи - підприємці та/або юридичні особи.
Особа, яка зобов'язана укладати договори або сприяти укладенню договорів за субагентським договором, як правило, називається Субагентом, а особа, яка діє в інтересах Принципала і передає свої повноваження Субагентові - Агентом.

Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити):
Згідно з нормами чинного законодавства України у субагентському договорі необхідно обумовити такі умови:
 •     сферу надання субагентських послуг;
 •     характер субагентських послуг;
 •     порядок надання субагентських послуг,
 •     права та обов'язки сторін;
 •     умови і розмір винагороди Субагента;
 •     строк дії договору;
 •     санкції у разі порушення сторонами умов договору.
Також в субагентському договорі слід визначити форму підтвердження повноважень Субагента (зокрема, чи є необхідність в оформленні довіреності на виконання Субагентом тих чи інших дій).

Форма договору
В силу прямої норми закону угоду необхідно укладати у письмовій формі, незалежно від умов і предмета договору.

Норми права
Відносини, що виникають за субагентським договором, регулюються Господарським кодексом України, а також Цивільним кодексом України.

Укладення договору
Договір вважається укладеним (набирає чинності) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору"). 
 
Зміна і розірвання 
Зміна субагентського договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й договір.
Також субагентський договір припиняється в таких випадках:
 • відкликання Агентом повноважень Субагента;
 • відмови Субагента від подальшого здійснення посередництва за субагентським договором, укладеним сторонами без визначення строку його дії;
 • вибуття однієї зі сторін договору внаслідок її припинення (якщо це юридична особа) або смерті (якщо це фізична особа);
 • виникнення інших обставин, які припиняють повноваження Субагента, Агента або Принципала.
Контакти Допомога