Договір субкомісії

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим посередникам (комісіонерам), які збираються передати свої повноваження (частину повноважень) третій особі (субкомісіонеру).
  • Субкомісіонер укладає договори від свого імені, але в інтересах особи, в інтересах якої діє посередник (комісіонер).
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір субкомісії укладається з метою виконання умов раніше укладеного договору комісії. За договором субкомісії одна сторона (Комісіонер), яка зобов'язана придбати або продати товари або послуги згідно з умовами раніше укладеного з іншою особою договору комісії, передоручає другій стороні (Субкомісіонеру) свої повноваження або їх частину.
Предметом договору субкомісії може бути висновок субкомісіонеру різних договорів з третіми особами за рахунок Комісіонера. Субкомісіонер у таких договорах виступає від свого імені.
 
Сторони
Укласти договір субкомісії можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особа, яка передоручає свої повноваження щодо укладення угоди, називається Комісіонер, а особа, яка повинна укласти таку угоду, — Субкомісіонер.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Сторони договору субкомісії обов'язково повинні передбачити, яке саме майно (товар, послугу) повинен купити або продати Субкомісіонер, а також визначити, скільки таке майно має коштувати.
З метою уникнення можливих конфліктних ситуацій слід детально прописати порядок виконання сторонами своїх обов'язків, укладення договорів із третіми особами, а також нарахування і сплати субкомісійної винагороди.
Договір субкомісії може бути укладений на визначений строк або без визначення строку, із визначенням або без визначення території його виконання, з умовою чи без умови щодо асортименту товарів, які є предметом субкомісії. Проте при цьому повинні враховуватися умови раніше укладеного договору комісії. Тобто договір субкомісії не повинен суперечити умовам договору комісії.
 
Форма договору
Договір субкомісії укладається у письмовій формі. Якщо Субкомісіонер має укласти договір, що підлягає нотаріальному посвідченню, тоді договір комісії також підлягає нотаріальному посвідченню.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором субкомісії, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо сторонами договору є юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці — також Господарським кодексом України. 
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо сторони домовились про про всі істотні умови.
Але якщо законом передбачене обов'язкове нотаріальне посвідчення договору, він набирає чинності лише з моменту такого посвідчення (див. “Форма договору”).
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й договір субкомісії (проста письмова чи нотаріальна — див. “Форма договору”).
Законом або договором можуть бути передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку відмовитися від договору або розірвати договір субкомісії. Комісіонер має право в будь-який момент відмовитися від договору субкомісії. Водночас Субкомісіонер має право відмовитися від договору субкомісії лише тоді, коли в договорі субкомісії не встановлений строк його дії.
Контакти Допомога