Договір надання юридичних послуг

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається надавати юридичні послуги або скористатися послугами юриста.
 • За договором можуть надаватися юридичні консультації, складатися документи, представлятися інтереси в судах та ін.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет 
Договір надання юридичних послуг - це угода, за якою одна сторона, використовуючи свої професійні знання, уміння і навички, надає іншій стороні послуги у сфері права.
Предмет договору - послуги, що надаються у сфері права.

Послуги

 • консультації в різних галузях права - цивільному, господарському, сімейному, житловому праві (юридичні консультації);
 • представництво в судах, правоохоронних органах, органах місцевого самоврядування і т.д.;
 • складання документів, договорів, процесуальних документів у судочинстві;
 • отримання ліцензій, дозволів, погоджень, висновків та інших документів.

Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці та юридичні особи. 
Особа, яка надає юридичні послуги, називається Виконавець, а та, яка їх отримує  - Замовник.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити в договір)
 • ідентифікаційна інформація про послугу.
Якщо обидві сторони договору - фізичні особи - підприємці та/або юридичні особи, то в договорі також обов'язково має бути зазначено:
 • строк договору;
 • вартість послуг.

Форма договору
Договір укладається в письмовій формі. Усна форма припустима тільки для договору між фізичними особами, якщо сума угоди не перевищує 340 грн.

Норми права
Відносини, що виникають за договором надання послуг, регулюються Цивільним кодексом України, крім цього:
 • якщо обидві сторони - юридичні особи або фізичні особи - підприємці - також Господарським кодексом України;
 • якщо Замовником є ​​фізична особа, а Виконавцем - суб'єкт господарської діяльності (фізична особа - підприємець або юридична особа), то договір також регулюється Законом "Про захист прав споживачів";
 • якщо Виконавцем є адвокат, то відносини між Виконавцем і Замовником регулюються законом "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", "Правилами адвокатської етики" та ін.

Укладення договору
Договір вважається укладеним (таким, що набрав чинності) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору»).

Зміна і розірвання 
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій же формі, що й сам договір.
Договір може бути розірваний, у тому числі шляхом односторонньої відмови. Порядок такої відмови вказується в договорі.
Контакти Допомога