Договір надання послуг хостингу

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде хостинговим компаніям, інтернет-провайдерам, доменним реєстраторам.
  • За договором інформація замовника розміщується на сервері, надається місце для поштової кореспонденції, баз даних, DNS, файлового сховища та ін.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Поняття договору - це угода з надання обчислювальних потужностей для фізичного розміщення інформації на сервері, який на постійній основі підключений до мережі Інтернет.
Предметом договору є послуги з надання місця на сервері та інші супутні послуги (віртуальний хостинг, реєстрація доменів, надання місця для файлового сховища, DNS та ін).
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. 
Особа, яка надає послуги, називається Виконавець, а та, яка їх отримує - Замовник.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
  • ідентифікаційна інформація про послугу.
Якщо обидві сторони договору - фізичні особи - підприємці та/або юридичні особи, в договорі також обов'язково має бути зазначено:
  • строк договору;
  • вартість послуг.
 
Форма договору
Договір укладається в письмовій формі. Усна форма припустима тільки для договору між фізичними особами, якщо сума угоди не перевищує 340 грн.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором надання послуг, регулюються Цивільним кодексом України, Законом України "Про телекомунікації", крім того:
  • якщо обидві сторони - юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці - також Господарським кодексом України;
  • якщо Замовником є ​​фізична особа, а Виконавцем - суб'єкт господарської діяльності (фізична особа - підприємець або юридична особа), то договір також регулюється Законом "Про захист прав споживачів".
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним (таким, що набрав чинності) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору»).

Зміна і розірвання 
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій же формі, що й сам договір.
Договір може бути розірваний, у тому числі шляхом односторонньої відмови. Порядок такої відмови вказується в договорі.
Контакти Допомога