Договір на розробку дизайну інтер'єру

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається надавати послуги дизайну приміщень або скористатися послугами дизайнера.
  • Договір передбачає роботи дизайнера з інтер'єром приміщень для естетики, зручності сприйняття та ін.
Поняття і предмет
Договір на розробку дизайну інтер'єру - це угода, за якою одна сторона, використовуючи свої професійні знання і навички, надає іншій стороні послуги з дизайну інтер'єру квартири, кімнати, офісного приміщення тощо.
Предметом договору є послуги з розробки макета інтер'єру як на папері, так і в спеціальній комп'ютерній програмі. Дизайн інтер'єру може розроблятися компаніями, які спеціалізуються в цій сфері, а також фізичними особами - дизайнерами.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. 
Особа, яка надає послуги, називається Виконавець, а та, яка їх отримує - Замовник.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
  • ідентифікаційна інформація про послугу.
Якщо обидві сторони договору - фізичні особи - підприємці та/або юридичні особи, то в договорі також обов'язково має бути зазначено:
  • строк договору;
  • вартість послуг.
 
Форма договору
Договір укладається в письмовій формі. Усна форма припустима тільки для договору між фізичними особами, якщо сума угоди не перевищує 340 грн.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором надання послуг, регулюються Цивільним кодексом України, крім цього:
  • якщо обидві сторони - юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці - також Господарським кодексом України;
  • якщо Замовником є ​​фізична особа, а Виконавцем - суб'єкт господарської діяльності (фізична особа - підприємець або юридична особа), то договір також регулюється Законом "Про захист прав споживачів".
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним (таким, що набрав чинності) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору").

Зміна і розірвання 
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій же формі, що й сам договір.
Договір може бути розірваний, у тому числі шляхом односторонньої відмови. Порядок такої відмови вказується в договорі.
Контакти Допомога