Договір охорони фізичної особи

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається надавати професійні послуги з охорони фізичних осіб (послуги охоронця), а також тим, хто має намір замовити такі послуги.
  • Послуги охорони може надавати тільки суб'єкт, що має ліцензію.
Поняття і предмет
Договір охорони фізичної особи — це договір, згідно з яким одна сторона забезпечує особисту безпеку визначеної договором фізичної особи, а друга сторона оплачує надання таких послуг.
Предмет договору —  надання послуг із забезпечення особистої безпеки фізичної особи.
 
Сторони
Сторона договору охорони фізичної особи, яка замовляє і оплачує охоронні послуги, називається Замовником, а сторона, яка здійснює охорону - Виконавцем.
Згідно з нормами чинного законодавства Виконавцем може бути фізична особа - підприємець або юридична особа, яка надає послуги охорони фізичних осіб і має ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання послуг охорони.
Тоді як Замовником може бути фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична особа.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
У договорі доцільно належним чином ідентифікувати особу, що охороняється. Необхідно передбачити термін дії договору та розмір оплати за надані послуги з охорони об'єкта. Також потрібно визначити умови відшкодування Виконавцем шкоди, заподіяної через неналежне виконання ним своїх зобов'язань.
 
Форма договору
Договір охорони фізичної особи слід укладати в письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором охорони фізичної особи, регулюються Цивільним кодексом України, Законом України «Про охоронну діяльність, а також Господарським кодексом України, якщо Замовником є ​​юридична особа чи фізична особа - підприємець.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору").
 
Зміна і розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової письмової угоди. 
Контакти Допомога