Договір охорони вантажу при транспортуванні

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається здійснювати супровід та охорону вантажів під час перевезення, а також тим, хто має намір замовити такі послуги.
  • Послуги охорони може надавати тільки суб'єкт, що має ліцензію.
Поняття і предмет
Договір охорони вантажу при транспортуванні - це договір, згідно з яким одна сторона передає під охорону майно, що переміщується з одного пункту в інший, а друга сторона зобов'язується здійснити охорону цього вантажу при  транспортуванні.
Предмет договору — надання послуг з охорони вантажу при транспортуванні.
 
Сторони
Сторона договору охорони вантажу при транспортуванні, яка передає його під охорону, називається Замовником, а сторона, яка здійснює охорону вантажу - Виконавцем.
Згідно з нормами чинного законодавства Виконавцем може бути фізична особа - підприємець, юридична особа, яка надає послуги охорони та має ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання послуг охорони.
Замовником може бути фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична особа.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити в договір)
Закон вимагає обов'язково належним чином ідентифікувати майно, передане під охорону. У договорі необхідно передбачити термін дії договору та розмір оплати за надані послуги. Також потрібно визначити умови відшкодування Виконавцем шкоди, заподіяної через неналежне виконання ним своїх зобов'язань.
 
Форма договору
Договір охорони майна при транспортуванні слід укладати в письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором охорони майна при транспортуванні, регулюються Цивільним кодексом України, Законом України «Про охоронну діяльність, а також Господарським кодексом України, якщо Замовником є ​​юридична особа чи фізична особа - підприємець.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання при наявності в ньому  всіх істотних умов. 
 
Зміна та розірвання 
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової письмової угоди.
Контакти Допомога