Трудовий договір між юридичною особою і сезонним працівником

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде керівникам, які збираються найняти громадянина на сезонні роботи і врегулювати трудові відносини з ним письмовим договором.
 • Договір не може погіршувати становище працівника порівняно з чинним законодавством.
 • Якщо роботодавець - фізична особа, яка бажає найняти сезонного працівника, то підійде трудовий договір фізичної особи із сезонним працівником.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття 
Трудовий договір із сезонним працівником є ​​угодою між працівником і роботодавцем, згідно з якою працівник зобов'язується виконувати роботу сезонного характеру, визначену цією угодою, і підпорядковується внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов'язаний виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю.
 
Предметом трудового договору є трудові правовідносини між працівником і роботодавцем, а точніше, права і зобов'язання сторін, які реалізуються і виконуються ними.
 
Сторони
Юридична особа, яка наймає на роботу, іменується Роботодавець, а фізична особа, яка наймається - Працівник.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Істотними умовами трудового договору є:
 • вид діяльності (робота), яку відповідно до переліку робіт* повинен виконувати Працівник;
 • питання оплати праці;
 • питання випробувального терміну (якщо такий передбачається).
Решта умов відображаються в трудовому договорі за бажанням сторін.
 
Форма договору
Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим у таких випадках:
 1. організований наборі Працівників;
 2. укладення трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;
 3. бажання Працівника укласти угоду письмово;
 4. укладення трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 КЗпП);
 5. інші випади, передбачені законодавством України.
 
Норми права
Відносини, що виникають за трудовим договором, регулюються Кодексом законів про працю України, Законами України "Про зайнятість населення", "Про оплату праці", "Про відпустки" та ін.
 
Укладення договору
Трудовий договір вважається укладеним з моменту фактичного допущення Працівника до виконання трудових зобов'язань, тобто до роботи.
 
Зміна договору
Зміна договору здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій же формі, що й сам договір.
 
Розірвання договору
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку відмовитися від договору або розірвати трудовий договір. Перелік таких випадків наведений у Кодексі законів про працю України.
 

 
 
1. Лісова промисловість і лісове господарство:
 • добування живиці, барасу і ялинкової сірки, заготівля пньового осмолу, заготівля лика.
 • лісокультурні роботи - підготовка грунту, посів і садіння лісу, догляд за лісовими культурами, робота в лісорозсадниках. 
 • лісозахисні і протипожежні роботи - боротьба з шкідниками і хворобами лісу, прокладання мінералізованих смуг, чергування на пожежних вишках, наземне пожежне патрулювання лісів. 
 • заготівля насіння, збирання і переробка харчових продуктів лісу, польові лісовпорядні роботи. 

 

2. Торфяна промисловість:

 • болотяно-підготовчі роботи, добування, сушіння та збирання торфу, ремонт і обслуговування технологічного обладнання в польових умовах. 
 
3. Сільське господарство:
 • робота в овочівництві, садівництві, виноградарстві, буряківництві, хмелярстві, на вирощуванні і збиранні картоплі, тютюну, кормів, баштанних культур, лікарських рослин. 
 • робота на інкубаторно-птахівничих та міжгосподарських інкубаторних станціях. 
 
4. Переробні галузі промисловості:
 • робота на підприємствах переробки плодоовочевої продукції, робота на підприємствах цукрової галузі промисловості, первинне виноробство. 
 
5. Санаторно-курортні заклади і заклади відпочинку:
 • роботи, пов'язані з санаторно-курортним обслуговуванням хворих і відпочиваючих в санаторно-курортних закладах і закладах відпочинку. 
 
6. Транспортно-дорожній комплекс:
 • авіаційні роботи в сільському та лісовому господарствах.
Контакти Допомога