Колективний договір

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде для додаткового узгодження інтересів роботодавців (юридичних осіб) і працівників.
 • Договір регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між роботодавцем і працівниками.
 • Договір підлягає реєстрації.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття
Колективний договір є угодою, укладеною на основі чинного законодавства та прийнятих сторонами зобов'язань з метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.
 
Предметом колективного договору є інтереси трудящих і роботодавця, які підлягають додатковому врегулюванню (крім законодавства про працю і трудового договору).
 
Сторони
Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і є юридичними особами згідно з нормами чинного законодавства.
Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів.
Колективний договір укладається між власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами з одного боку і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а в разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити в договір)
У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо врегулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:
 • змін в організації виробництва і праці;
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);
 • встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
 • участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);
 • режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
 • умов і охорони праці;
 • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
 • гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;
 • умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Колективний договір може передбачати додаткові, порівняно з чинним законодавством та угодами, гарантії, соціально-побутові пільги.
 
Форма договору
Колективний договір укладається в письмовій формі та підлягає повідомній реєстрації в місцевих держадміністраціях або виконавчих органах місцевих рад.
Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації договору, повертати його на доопрацювання тощо.
 
Норми права
Відносини, що виникають за колективним договором, регулюються Законом України «Про колективні договори і угоди», Кодексом законів про працю України, Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 р. № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів», а також іншими нормативними актами у сфері захисту прав працівників.
 
Укладення договору
Колективний договір вважається укладеним із дня його підписання уповноваженими представниками сторін.
 
Зміна і розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена в тій же формі, що й сам договір.
Контакти Допомога