Договір спонсорської допомоги

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається надавати підтримку для проведення культурних, просвітницьких та інших заходів.
  • Договір передбачає популяризацію імені, найменування торговельної марки спонсора без отримання фінансової винагороди.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття договору
Договір спонсорської допомоги - це угода про добровільну матеріальну, фінансову, організаційну та/або іншу підтримку, яка надається фізичними або юридичними особами з метою популяризації виключно свого імені (найменування), свого знака для товарів і послуг.
Згідно з нормами чинного законодавства України особа, які надають спонсорську підтримку, може передати особі, яка отримує таку підтримку, грошові кошти, рухоме і нерухоме майно (матеріальні цінності), а також виконати на користь останньої певні роботи або надати послуги.

Предметом договору про спонсорську допомогу є правовідносини між особою, яка надає спонсорську підтримку, і особою, яка приймає таку підтримку, їх взаємні права і зобов'язання.
Головною відмінністю договору спонсорської допомоги від інших подібних договорів (наприклад, пожертви або меценатства) є
мета договору - популяризація свого імені (найменування) та/або бренду (знака для товарів і послуг).

Сторони
Укласти договір про спонсорську допомогу можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особа, яка надає спонсорську допомогу, називається Спонсор, а особа, яка приймає - Набувач.
Спонсором може виступити тільки власник майна, яке передається набувачеві в якості спонсорської допомоги.

Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити в договір)
Закон вимагає чітко ідентифікувати в договорі, що саме передається за договором в якості спонсорської допомоги. У разі якщо договір укладається між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями, також слід передбачити строк дії договору і суму грошових коштів, одержуваних Набувачем за договором спонсорської допомоги або вартість майна, переданого Набувачу.

Форма договору
Договір спонсорської допомоги укладається в письмовій формі. Якщо передається нерухоме майно, договір нотаріально посвідчується, а право власності підлягає державній реєстрації. 
Якщо передається земельна ділянка, договір нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації територіальним органом Держземагентства.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором спонсорської допомоги, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України "Про рекламу", Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», а також іншими нормативними актами.

Укладення договору
Договір спонсорської допомоги вважається укладеним з моменту його підписання сторонами. Однако существуют исключения: 
  • якщо договір потребує нотаріального посвідчення (див. «Форма договору»), - з моменту такого посвідчення,
  • якщо для договору необхаодіма державна реєстрація (див. «Форма договору»), - з моменту такої реєстрації.

Зміна і розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій формі, що й сам договір.
Контакти Допомога