Договір пожертви

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається подарувати гроші (майно, майнові права) з конкретною метою.
  • Для дарування грошей (майна, майнових прав) без конкретної мети використовуйте договір дарування рухомого майна.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття договору
Договором пожертви є угода про дарування нерухомих та рухомих речей (включаючи цінні папери і майнові права), а також грошей. При цьому відмінною рисою договору пожертви є умова про мету пожертвування, яку необхідно визначити і вказати в договорі.
У зв'язку з мораторієм на відчуження земель сільськогосподарського призначення (землі товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства) даний вид земель не може бути предметом договору пожертви, але може бути предметом договору міни.
 
Предметом договору є правовідносини між особою, яка здійснює пожертву, і особою, яка її приймає.
 
Сторони
Укласти договір пожертви можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особа, яка жертвує, як правило, називається Благодійник, а та, яка приймає  - Набувач.
Благодійником може виступити тільки власник майна. Інші особи можуть пожертвувати майно тільки за дорученням власника.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає чітко ідентифікувати в договорі, що саме передається за договором як пожертва, а також для досягнення якої мети здійснюється пожертва.
 
Форма договору
Договір пожертви укладається у письмовій формі. Крім того:
  • договір пожертви нерухомого майна нотаріально посвідчується, а право власності підлягає державній реєстрації;
  • договір пожертви земельної ділянки нотаріально посвідчується і реєструється територіальним органом Держземагентства в Державному земельному кадастрі;
  • договір пожертви грошей на суму понад 850 грн (50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) вимагає нотаріального посвідчення;
  • договір пожертви автомобіля (транспортного засобу) підлягає нотаріальному посвідченню, якщо хоча б одна із сторін - фізична особа чи фізична особа - підприємець.

Норми права
Відносини, що виникають за договором пожертви, регулюються Цивільним кодексом України та Законом «Про благодійну діяльність та благодійні організації», а також іншими нормативними актами.
 
Укладення договору
Договір пожертви вважається укладеним з моменту прийняття пожертви.

Зміна і розірвання 
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій же формі, що й сам договір.
Контакти Допомога