Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде роботодавцям, у яких в штаті є працівники, що обслуговують цінності (гроші, цінні папери, коштовності та ін.).
 • За договором на працівника покладається повна відповідальність за збереження довірених йому цінностей.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття
Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність є угодою, спрямованим на забезпечення схоронності довірених робітнику матеріальних цінностей.
Договір про повну матеріальну відповідальність може укладатися лише з працівниками, які досягли вісімнадцятирічного віку та обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо пов'язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або використанням у виробничому процесі переданих їм матеріальних цінностей.
 
Предметом договору про повну матеріальну відповідальність є правовідносини між працівником і роботодавцем (права і зобов'язання сторін), пов'язані із забезпеченням збереження матеріальних цінностей, переданих працівникові підприємством, установою або організацією для виконання його трудових обов'язків.
 
Сторони
Договір про повну матеріальну відповідальність укладається між роботодавцем (підприємством, установою, організацією) і повнолітнім працівником, який обіймає посаду або виконує роботу, передбачену переліком посад.*
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити в договір)
Договір про повну матеріальну відповідальність є типовим, його форма затверджена Постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС N 447/24 від 28.12.77. Умови такого договору завжди однакові, змінюються лише найменування сторін і реквізити. Сторони за взаємною згодою можуть лише конкретизувати окремі умови типового договору про повну матеріальну відповідальність без зміни їх суті і значення. При цьому не можна будь-яким чином змінювати, доповнювати або скорочувати даний типовий договір.
 
Форма договору
Договір про повну матеріальну відповідальність укладається в письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором про повну матеріальну відповідальність, регулюються Кодексом законів про працю України, Постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС N 447/24 від 28.12.77, а також іншими нормативними актами.
 
Укладення договору
Договір про повну матеріальну відповідальність вважається укладеним із дня його підписання сторонами.
 
Розірвання договору
Договір розривається у разі переведення працівника на іншу роботу або посаду, припинення трудового договору між сторонами.
 

 
* Перелік посад і робіт, для яких може встановлюватися матеріальна відповідальність:
 • Завідуючі касами; завідуючі коморами цінностей; завідуючі камерами схову; завідуючі складами та їх заступники.
 • Старші контролери - касири і контролери-касири; старші контролери і контролери; старші касири і касири, а також інші працівники, які виконують обов'язки касирів.
 • Завідуючі ощадними касами першого розряду і завідуючі операційними частинами центральних ощадних кас; начальники відділів, старші інспектори та інспектори відділів із перевірки і знищення погашених цінних паперів республіканських головних управлінь і управлінь ощадних кас; старші експерти і експерти; старші інспектори та інспектори республіканських головних управлінь ощадних кас, які здійснюють експертизу і оплату квитків, що виграли, грошово-речових лотерей; головні експерти, старші експерти і експерти, старші інспектори та інспектори відділу експертизи цінних паперів Правління ощадних кас; старші інспектори та інспектори депозитного відділу Правління ощадних кас.
 • Завідуючі (директори за відсутності завідуючих відділами і секцій) магазинами та їх заступники; завідуючі закупівельних пунктів; завідуючі товарними секціями (відділами), відділами замовлень магазинів і їх заступники; начальники цехів і ділянок підприємств торгівлі та їх заступники.
 • Начальники товарних і товарно-перевальних ділянок; старші товарознавці й товарознавці, які безпосередньо обслуговують матеріальні цінності.
 • Завідуючі підприємствами громадського харчування та їх заступники; завідуючі виробництвом, начальники цехів (ділянок) та їх заступники, старші адміністратори і адміністратори залів (метрдотелі) підприємств громадського харчування.
 • Завідуючі заготівельними пунктами; завідуючі сепараторними відділеннями.
 • Завідуючі аптечними установами та їх заступники; завідуючі відділами аптечних закладів і їх заступники; завідуючі аптечними пунктами першої групи; провізори-технологи (рецептори-контролери), фармацевти (ручнисти); старші медичні сестри структурних підрозділів закладів охорони здоров'я.
 • Завідуючі господарством і коменданти будівель, що здійснюють зберігання матеріальних цінностей.
 • Агенти з постачання; експедитори з перевезення вантажів; інкасатори. 

 

 • Роботи з приймання від населення всіх видів платежів і виплати грошей через касу.
 • Роботи з обслуговування торгових і грошових автоматів.
 • Роботи із приймання на зберігання, обробки, зі зберігання, відпуску матеріальних цінностей на складах, базах (нафтобазах), автозаправних станціях, холодильниках, харчоблоках, сховищах, заготівельних (приймальних пунктах, товарних і товарно-перевальних ділянках, камерах схову, коморах і гардеробах; із видачі (приймання) матеріальних цінностей особам, що знаходяться в лікувально-профілактичних і санаторно-курортних установах, пансіонатах, кемпінгах, будинках відпочинку, готелях, гуртожитках, кімнатах відпочинку, на транспорті, у дитячих установах, спортивно-оздоровчих і туристських організаціях, піонерських таборах, а також пасажирам усіх видів транспорту; з екіпірування пасажирських суден, вагонів і літаків.
 • Роботи із приймання від населення предметів культурно-побутового призначення та інших матеріальних цінностей на зберігання, у ремонт і для виконання інших операцій, пов'язаних із виготовленням, відновленням або поліпшенням якості цих предметів (цінностей), їх зберігання, виконання інших операцій із ними, із видачі на прокат населенню предметів культурно-побутового призначення.
 • Роботи із продажу (відпуску) товарів (продукції), їх підготовки до продажу незалежно від форм торгівлі та профілю підприємства (організації).
 • Роботи із приймання та обробки для доставки (супроводу) вантажу, багажу, поштових відправлень та інших матеріальних і грошових цінностей, їх доставки (супроводу), видачі (здачі).
 • Роботи з купівлі, продажу, обміну, перевезення, доставки, пересилання, зберігання, обробки та застосування у процесі виробництва дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, синтетичного корунду та виробів із них.
 • Роботи з вирощування, відгодівлі, утримання та розведення сільськогосподарських й інших тварин.
Контакти Допомога