Договір транспортного експедирування (генеральний)

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто хоче замовляти комплекс послуг, пов'язаних з організацією перевезень вантажів протягом певного часу, а також тим, хто професійно надає послуги транспортного експедирування.
 • Експедитор самостійно укладає договори з перевізниками, залишаючись при цьому відповідальним перед замовником.
 • Для замовлення безпосереднього перевезення вантажів протягом певного часу використовуйте договір перевезення вантажу автомобільним транспортом (довгостроковий).
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття та предмет
Договір транспортного експедирування - це угода між замовником послуг та експедитором, який організовує за заявками замовника перевезення вантажу з місця його знаходження до місця його призначення.
Предмет договору - послуга з організації перевезення вантажу за заявками замовника, також до предмета можуть включатись додаткові послуги.
За цим договором експедитор від імені замовника чи від власного імені укладає договір з перевізником про транспортування вантажу.
 
Генеральний договір відрізняється від разового тим, що протягом дії генерального договору Замовник може неодноразово подавати експедитору заявку для замовлення експедиторських послуг без укладення додаткових договорів, а експедитор надає такі послуги відповідно до отриманих заявок.
Таким чином генеральний договір призначений для неодноразових замовлень експедиторських послуг, на відміну від разового договору, яким передбачається надання послуги тільки один раз.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи - підприємці.
 • Клієнтом іменується сторона, яка замовляє послуги з перевезення,
 • Експедитором - сторона, яка організовує перевезення (експедитором може бути юридична особа чи фізична особа - підприємець).
 
Істотні умови договору (які обов’язково необхідно включити в договір).
 • відомості про сторони договору;
 • вид послуги Експедитора; 
 • вид та найменування вантажу; 
 • права, обов'язки сторін; 
 • відповідальність сторін, у тому числі в разі завдання шкоди внаслідок дії непереборної сили; 
 • розмір плати Експедитору; 
 • порядок розрахунків;
 • пункти відправлення та призначення вантажу; 
 • порядок погодження змін маршруту, виду транспорту, вказівок Клієнта; 
 • строк (термін) виконання договору; 
 • а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
 
Форма договору
Договір перевезення повинен бути укладений у письмовій формі. 
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором, регулюються Господарським кодексом, Цивільним кодексом, а також Законом України «Про транспортно-експедиторську діяльність».
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним (таким, що набрав чинності) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору").
 
Зміна і розірвання договору
За згодою сторін можливо змінити або розірвати договір шляхом укладання додаткової угоди. Укладена вона повинна бути в тій формі, що й сам договір.
Контакти Допомога