Договір надання послуг (загальний)

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається надавати послуги або скористатися послугами певного роду.
  • Договір може бути укладений у різних галузях, в ньому використовуються переважно спеціальні знання, уміння і навички особи, яка надає такі послуги.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет договору
Договір надання послуг визначають як угоду, згідно якої одна зі сторін, користуючись професійними навичками та знаннями, надає послуги, визначені договором, на замовлення іншої сторони.
Предмет договору - послуги, що будуть надаватися упродовж дії договору (перелік і склад таких послуг визначається або у тексті договору, або у додатку).
Укладаючи договір надання послуг, зразок якого можна знайти на багатьох ресурсах, необхідно максимально грамотно і правильно зазначити умови угоди. 
 
Договір аутсорсингу: укладачі та істотні умови
Укладачами договору можуть бути фізичні особи, фізичні особи – підприємці та юридичні особи. У договорі сторони іменуються як:
  • Виконавець – той, хто надає послуги;
  • Замовник – той, хто отримує послуги.
Умова, яка обов’язково має бути включена до договору - ідентифікаційна інформація про надавану послугу.
Якщо сторони договору – фізичні особи – підприємці або/та юридичні особи, обoв’язково має зазначатися:
  • строк договору;
  • загальна вартість послуг.
 
Договір на надання послуг: форма угоди
Договір укладається в письмовій формі. Усна форма припустима тільки для угоди між фізичними особами, якщо сума операції не перевищує 340 грн.
 
Норми права
Відносини за договором регулюються Цивільним кодексом України. Якщо учасники договору - юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці, відносини також регулюються Господарським кодексом України.
Якщо замовник - фізична особа, а Виконавець - суб'єкт господарської діяльності (фізична особа - підприємець або юридична особа), то відносини регулюються додатково Законом України «Про захист прав споживачів».
 
Укладення, внесення змін та розірвання договору
Договір надання послуг вважається дійсним з часу його підписання, якщо у ньому визначені усі істотні умови.
 
Внесення змін або розірвання договору можливе за згодою обох сторін шляхом укладання угоди. Вона має укладатися в тій же формі, що й основний договір. Договір може бути розірваний в порядку односторонньої відмови, який необхідно вказати в договорі.
Контакти Допомога