Договір надання послуг з навантаження та розвантаження

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається виконувати вантажно-розвантажувальні роботи або замовляти їх.
  • Договір може укладатися у відношенні будь-яких навантажувально-розвантажувальних робіт (товару, меблів, обладнання тощо).
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір надання послуг з навантаження та розвантаження  - це угода, за якою одна сторона на замовлення іншої сторони забезпечує вивантаження і/або навантаження визначеного договором вантажу. 
Предметом угоди можуть бути наступні послуги: вивантаження вантажу з транспортного засобу, навантаження вантажу на транспортний засіб, підняття вантажу на поверх тощо. 
 
Сторони
Укладачами даної угоди можуть бути фізичні особи, фізичні особи - підприємці та юридичні особи. 
Виконавцем в договорі іменується особа, яка надає послуги, Замовником - той, хто отримує послуги.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
  • ідентифікаційну інформацію про послугу.
Якщо обидві сторони договору — фізичні особи - підприємці та/або юридичні особи, то в договорі також обов'язково має бути зазначено:
  • строк договору;
  • вартість послуг.
 
Форма договору
Договір укладається в письмовій формі. Усна форма припустима тільки для договору між фізичними особами, якщо сума угоди не перевищує 340 грн.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором надання послуг, регулюються Цивільним кодексом України, крім цього:
  • якщо договір укладений між фізичними особами - підприємцями та/або юридичними особами - також Господарським кодексом України;
  • якщо Замовником є фізична особа, а Виконавцем - суб'єкт господарської діяльності (фізична особа - підприємець або юридична особа), то договір також регулюється Законом «Про захист прав споживачів».
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним (таким, що набрав чинності) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору»).
 
Зміна і розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій же формі, що й сам договір. 
Договір може бути розірваний, у тому числі шляхом односторонньої відмови від угоди, порядок якої вказується в договорі.
Контакти Допомога