Договір надання освітніх послуг

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається найняти фахівця в галузі освіти (навчання), а також тим, хто професійно надає такі послуги.
  • Договір може передбачати послуги навчання, репетиторства в різних сферах (іноземні мови, шкільна програма, комп'ютерні курси та ін.).
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір надання освітніх послуг - це угода, за якою одна сторона, використовуючи свої професійні знання і навички, надає іншій стороні на її замовлення послуги навчання, репетиторства та ін.
Предметом договору можуть бути тільки ті освітні послуги, які не передбачають видачі документа про освіту державного зразка. До таких послуг можна віднести: курси вивчення іноземних мов чи державної мови, тематичні семінари з підвищення професійної майстерності тощо.
 
Сторони
Учасниками угоди можуть бути фізичні особи, фізичні особи - підприємці та юридичні особи.
Виконавцем в договорі іменується особа, яка надає послуги, Замовником - той, хто отримує послуги.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
  • ідентифікаційну інформацію про послугу.
Якщо обидві сторони договору — фізичні особи - підприємці та/або юридичні особи, то в договорі також обов'язково має бути зазначено:
  • строк договору;
  • вартість послуг.
 
Форма договору
Договір укладається в письмовій формі. Усна форма припустима тільки для договору між фізичними особами, якщо сума угоди не перевищує 340 грн.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором надання послуг, регулюються Цивільним кодексом України, крім цього:
  • якщо договір укладений між фізичними особами - підприємцями та/або юридичними особами - також Господарським кодексом України.
  • якщо Замовником є фізична особа, а Виконавцем - суб'єкт господарської діяльності (фізична особа - підприємець або юридична особа), то договір також регулюється Законом «Про захист прав споживачів».
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним (таким, що набрав чинності) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору»).
 
Зміна і розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій же формі, що й сам договір. 
Договір може бути розірваний, у тому числі шляхом односторонньої відмови, порядок якої вказується в договорі.
Контакти Допомога