Договір виконання робіт з пакування товару

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається залучити до пакувальних робіт фахівців, а також фахівцям, які професійно виконують пакувальні роботи.
  • За договором виконуються роботи з пакування (перепакування, фасування тощо) товару.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір підряду на виконання робіт з пакування, перепакування товару — це угода, за якою одна сторона на замовлення виконує роботи з пакування, перепакування, фасування товару, який належить іншій стороні.
 
Предметом угоди можуть бути наступні роботи: пакування, автоматизоване чи неавтоматизоване, заповнення аерозольних пакувань, заповнення банок і пляшок продуктами, включаючи напої, пакування твердих товарів у прозорі паковання, фольгу, пакети, етикетування, нанесення маркувань та надписів на пакунки, пакування подарунків, фасування, безпечне пакування фармацевтичних виробів. 
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Підрядником іменується особа, яка виконує роботи, а та, що їх приймає  Замовником.
 
Істотні умови договору (які обов’язково слід включити)
  • ідентифікаційна інформація про роботу, яка виконується.
Якщо обидві сторони договору — фізичні особи - підприємці та/або юридичні особи, то в договорі також обов'язково має бути зазначено:
  • строк договору;
  • вартість послуг.
 
Форма договору
Договір укладається в письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором надання послуг, регулюються Цивільним кодексом України, крім цього:
  • якщо обидві сторони юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці — також Господарським кодексом України;
  • якщо Замовником є ​​фізична особа, а Підрядником — суб'єкт господарської діяльності (юридична особа або фізична особа - підприємець), то договір також регулюється Законом "Про захист прав споживачів".
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним (таким, що набрав чинності) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору»).
 
Зміна і розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій же формі, що й сам договір.
Договір може бути розірваний, у тому числі шляхом односторонньої відмови, порядок якої вказується в договорі.
Контакти Допомога